НУВГП
English version
УКРАЇНА, м. РІВНЕ, вул. СОБОРНА, 11
ЗАСНОВАНО У 1915 РОЦІ.   1959 - Український інститут інженерів водного господарства,   1995 - Українська державна академія водного господарства,   1998 - Рівненський державний технічний університет,   2002 - Український державний університет водного господарства та природокористування,   2004 - Національний університет водного господарства та природокористування
  ГОЛОВНА     КАФЕДРИ     МЕХАНІКО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
 •  ЗАГАЛЬНІ  ВІДОМОСТІ 
 •  СКЛАД  ПРАЦІВНИКІВ 
 •  НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНА 
     БАЗА 
 •  НАВЧАЛЬНА  РОБОТА 
 •  НАУКОВО-ДОСЛІДНА  РОБОТА 
 •  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА 
     РОБОТА 
 •  ІСТОРІЯ  РОЗВИТКУ  КАФЕДРИ
 •  ВІДЕО,  ПРЕЗЕНТАЦІЇ
 •  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
     " ОБЛАДНАННЯ  ХІМІЧНИХ
     ВИРОБНИЦТВ  І  ПІДПРИЄМСТВ
     БУДІВЕЛЬНИХ  МАТЕРІАЛІВ "
 •  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
     " ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНІ,
     БУДІВЕЛЬНІ,  ДОРОЖНІ,
     МЕЛІОРАТИВНІ  МАШИНИ  І
     ОБЛАДНАННЯ "
 •  ЕЛЕКТРОННИЙ  БАНК 
     МЕТОДИЧНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
     НАВЧАЛЬНОГО  ПРОЦЕСУ 
 •  НАШІ  УСПІХИ
 •  ГРАФІК  КОНСУЛЬТАЦІЙ
 •  ДИПЛОМНЕ  ПРОЕКТУВАННЯ
Історія розвитку кафедри

Кафедра будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання заснована у 1965 році згідно наказу МВССО УРСР як кафедра будівельних і дорожніх машин. У 1966 р. перейменована на кафедру будівельних і меліоративних машин, а сучасної назви кафедра набула у 1999 р.
Першою домівкою кафедри став навчальний корпус по вул. Московській (зараз вул. С.Бандери, головний корпус Рівненського державного гуманітарного університету). Трохи згодом кафедру перенесено в навчальний корпус № 4, а в 1966 році – в навчальний корпус № 3, де вона знаходиться і в наш час.
Кісєльов Василь Гаврилович
перший завідувач кафедри
(протягом 1965 р.)
Новостворену кафедру в 1965 році очолив к.т.н., доцент В.Г.Кісєльов, а через деякий час - к.т.н., доцент І.О.Пєтінов. Крім них до складу кафедри ввійшли Р.І.Марко, О.К.Дятко та Я.Г.Маркзіцер, три учбові майстри - В.Ф.Кучмеєв, В.В.Тимощук, І.М.Самчук і технік П.А.Карлов. У такому складі кафедра розпочинала свій трудовий шлях.
Пєтінов Ігор Олександрович
завідувач кафедри
(1965 - 1969 р.)
У наступному році на посаду асистента був прийнятий випускник механічного факультету УІІВГ В.О.Мірошник, а на посаду завідувача лабораторії будівельно-меліоративних машин - молодий інженер з виробництва В.Ф.Ткачук.
Зважаючи на нагальну потребу в підготовці спеціалістів нового фаху, а саме - інженерів-механіків з механізації меліоративних робіт, кафедра практично відразу набула статусу профілюючої й випускаючої зі спеціальності 1514 - «Механізація меліоративних робіт».
Постійне зростання навантаження і об’єму робіт на кафедрі вимагали поповнення викладацького складу кафедри. Так, на посади асистентів прийшли випускники УІІВГ: В.А.Гринюк, Я.В.Корнієнко, Ю.В.Морозов, В.П.Карпенко, С.І.Кас'ян, В.Й.Пенкало, випускник аспірантури Ленінградського інституту інженерів залізничного транспорту Р.Д.Паришкуро, інженер-виробничник П.П.Трунін, з посади завідувача лабораторії перейшов на посаду асистента В.Ф.Ткачук. На посаду завідувача лабораторії будівельно-меліоративних машин кафедри був прийнятий у 1968 р. Д.І.Процик.
Мірошник Володимир
Олександрович

завідувач кафедри
(1969 – 1970 р.)
У 1969 р. з різних причин з кафедри вибули викладачі - к.т.н., доценти В.Г.Кісєльов і І.О.Пєтінов. Отже, кафедра не мала жодного викладача, який би мав вчений ступінь чи звання. Кафедру очолив старший викладач В.О.Мірошник.
Сухарєв Едуард
Олександрович

завідувач кафедри
(1970–1983, 1994-1998 р.р.)
У 1970 р. на посаду доцента кафедри прийшов к.т.н., доцент Е.О.Сухарєв, який ще з 1968 р. працював на посаді доцента кафедри теоретичної й будівельної механіки УІІВГ. У 1970 р. Е.О.Сухарєв був обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри БіММ.
У 1972 р. цикл дисциплін кафедри БіММ з ремонту й експлуатації машин був виділений у самостійну кафедру механічного факультету - кафедру ремонту машин і технології металів. Туди перейшли працювати старші викладачі В.О.Мірошник, Ю.П.Ткачук, Є.М.Фабровський, асистенти О.К.Дятко і Я.В.Корнієнко.
У цьому ж році при кафедрі була відкрита аспірантура зі спеціальності 05.20.01 - "Механізація сільськогосподарського виробництва", якою керував Е.О.Сухарєв і яка стала справжньою "кузнею" науково-педагогічних кадрів для факультету.
Кафедра постійно в усі періоди піклувалася про зміцнення своєї матеріально-технічної бази. Ще в 1969-1970 рр. у павільйоні машин старший викладач В.О.Мірошник почав будівництво кафедрального ґрунтового каналу для забезпечення як навчального процесу, так і наукових досліджень. У наступному, в 1972-1975 рр., був придбаний комплект сучасної на той час тензометричної апаратури й підготовлені кадри для її використання в наукових і навчальних цілях.
У 1977 р. на прохання інституту обласна влада прийняла рішення про відведення під навчально-виробничий центр підготовки студентів 3,4 га землі в лісовому масиві поблизу с.Любомирка Рівненського району Рівненської області. В 1977 р. силами студентів механічного факультету та учбових майстрів і викладачів кафедри БіММ почалося його будівництво.
Завдячуючи цілеспрямованості й енергії завідувача кафедри Е.О.Сухарєва, завідувачів лабораторій А.М.Гаврилюка і Д.І.Процика, праці викладачів В.Ф.Ткачука, М.П.Скоблюка та ін., майстрів господарської частини інституту А.П.Потапчука і П.Т.Чокана, постійній допомозі декана факультету В.С.Зіня будівництво бази до 1983 р., в основному, було завершено. В травні цього ж року під час виїздної колегії МВССО України, яка проходила на базі УІІВГ, досвід кафедри БіММ по створенню бази отримав схвальний відгук ректорів вузів України.
У 1983 р. на посаду завідувача кафедри за конкурсом провели доцента В.Ф.Ткачука. Під його керівництвом кафедра продовжила роботу по зміцненню кадрового складу й розбудові матеріально-технічної бази.
Ткачук Валентин Федорович
завідувач кафедри (1983–1988 р.р.)
Кафедра чітко усвідомлювала, що удосконалення навчального процесу й успішне проведення наукової роботи потребували подальшого розвитку матеріально-технічної бази кафедри. Так, у 1983-1985 р.р. старший викладач В.Г.Нікітін, асистент Д.І.Процик і завідувач лабораторії В.В.Морозюк провели реконструкцію ґрунтового каналу і останній набув сучасного вигляду. За створення зразкової навчально-виробничої бази механічного факультету в 1988 р. співробітники кафедри Е.О.Сухарєв, В.С.Зінь, В.Ф.Ткачук, М.П.Скоблюк, Д.І.Процик і А.М.Гаврилюк були нагороджені дипломом і премією МВССО України.
Медвідь Сергій Хомович
завідувач кафедри (1988–1994 р.р.)
У 1988 р. кафедру очолив випускник кафедри С.Х.Медвідь. Він продовжив традиційні напрями розбудови кафедри. Тривало будівництво й удосконалення навчальної бази в селищі Любомирка: розпочалося будівництво критої стоянки габаритної техніки, був обладнаний і укомплектований полігон дощувальних машин, обладнали ще два навчальні класи, придбали нову будівельно-меліоративну техніку: одноківшеві екскаватори ЭО-2621 та ЭО-3211, плаваючий екскаватор ЭП-0,4, два бульдозери та ін.
У 1994 р. на посаду завідувача кафедри знову був обраний професор Е.О.Сухарєв. Політична й економічна перебудова в Україні поклала свій відбиток на всі сфери життя, в тому числі і на освіту. Розпочалася реорганізація Міносвіти України. Зросли вимоги до якості підготовки випускників. На початку 1998 р. всі навчальні заклади перейшли на ступеневу систему освіти.
З вересня 1998 р. кафедра будівельних і меліоративних машин розділилася на кафедру будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання (БДММіО) і кафедру експлуатації і ремонту машин (ЕіРМ). На останню перейшли доценти, кандидати технічних наук В.І.Романюк і Є.І.Тхорук, асистенти Я.В.Корнієнко, В.С.Потапчук і С.В.Клімов, завідувач лабораторії М.І.Іванов, технік А.В.Клімова, майстер виробничого навчання В.П.Куценко. Завідувачем нової кафедри став професор Е.О.Сухарєв.
Кравець Святослав Володимирович
з 1998 р. завідувач кафедри
Кафедру БДММіО очолив випускник кафедри, доктор технічних наук, професор С.В.Кравець. Заступником завідувача кафедри був призначений доцент В.Г.Нікітін.
У 2001 році кафедра успішно пройшла акредитацію спеціальності “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання”. За цією спеціальністю відкрита магістратура. Останні роки в житті кафедри відзначені рядом позитивних змін. Лабораторна база кафедри збільшилася на дві лабораторії – “Механічного обладнання” і “Приводів машин”. Розпочата робота по створенню сучасного тензометричного комплексу, який дасть можливість досліджувати робочі процеси як у стаціонарних лабораторних, так і в польових умовах.
Навчально-методична робота кафедри. Один з основних напрямів роботи кафедри. Тільки викладачі діючого складу кафедри опублікували понад 500 методичних вказівок, методичних та навчальних посібників і підручників.
Науково-дослідна робота. Наукові інтереси кафедри пов'язані зі створенням високопродуктивної техніки для будівництва і експлуатації меліоративних систем, підземних комунікацій, впровадженням техногенно-екологічних процесів розробки грунтів, пошуками прогресивних методів обслуговування і ремонту парку машин.
Основні напрями наукової роботи кафедри:
“Створення техногенно-екологічних енергозберігаючих процесів розробки грунтів при будівництві підземних комунікацій безтраншейним способом”. Керівник - доктор технічних наук, професор С.В.Кравець;
“Основи теорії багатоярусних розпушувачів талих грунтів”. Керівник - кандидат технічних наук, професор В.Ф.Ткачук;
“Cтворення засобів витягання бурштину з родовищ”. Керівник – кандидат технічних наук, доцент О.Л.Романовський;
“Cтворення технологій та засобів вібраційного та гідрокавітаційного очищення двофазних середовищ”. Керівник - кандидат технічних наук, доцент О.А.Сиротинський;
“Cтворення обладнання для зведення рослинності у каналах і водоймищах”. Керівник - кандидат технічних наук, доцент В.Г.Нікітін;
“Удосконалення процесів подрібнення в барабанних млинах”. Керівник - кандидат технічних наук, доцент Ю.В.Науменко.
Виховна робота. Підпорядкована підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які б органічно поєднували професійні знання із загальнолюдськими моральними і світоглядними цінностями. Здійснюється шляхом постійної взаємодії студентів і викладачів кафедри в ході навчального процесу, в процесі наукових досліджень, в позаурочний час, у побуті. Організаційно це здійснюється наступним чином. Кафедра бере шефство над студентами першого курсу набору певного року і курірує його аж до випуску. За кожною групою курсу закріплюється викладач-куратор.
Основним принципом виховання є принцип особистого прикладу. Так, викладачі кафедри разом зі студентами факультету постійно беруть участь у щорічних спортивних олімпіадах, захищаючи честь факультету і виборюючи призові місця. Це викладачі Д.І.Процик, В.Г.Онокало, Я.О.Бабич, О.Л.Романовський, декан факультету, професор В.С.Зінь, лаборанти Т.В.Матюшина, Г.П.Крохіна, А.В.Клімова.
Велику увагу приділяють викладачі кафедри естетичному вихованню студентів. Професори В.С.Зінь і В.Ф.Ткачук були ініціаторами створення в 1974 р. чоловічого хору механічного факультету, який у 1980 р. виборов звання "Народна чоловіча хорова капела". Постійними її учасниками є викладачі кафедри: багаторазовий лауреат республіканських і всесоюзних фестивалів і конкурсів, професор В.Ф.Ткачук, доценти О.Л.Романовський і О.А.Сиротинський. Капела стала постійно діючим осередком хорового виховання багатьох поколінь студентів-механіків. Пізніше вона набула статусу університетської, а з 1992 р. носить ім'я - "Народна чоловіча хорова капела "Гамалія".
В 1974 р. з ініціативи завідувача клубом В.А.Кардаша і професора В.Ф.Ткачука був започаткований щорічний університетський фестиваль художньої самодіяльності "Студентська весна", який вносить значний вклад у розвиток художньої самодіяльності університету. З метою залучення до факультетської самодіяльності студентів на механічному факультеті щорічно проводиться конкурс між групами першого курсу "Алло, ми шукаємо таланти!".
Трудове виховання студентів ставить за мету виховати в них глибоку повагу до праці як важливої умови найповнішого розвитку їх здібностей у всіх сферах життя. Студенти завжди радо відгукуються на добрі трудові справи: разом з трудівниками села збирають врожай, допомагають місту і студмістечку в благоустрої, дотриманні чистоти і порядку. Доброю традицією для студентів стало брати участь у будівництві гуртожитків, навчальних корпусів, облаштуванні території університету та ін. У 1979-1982 рр., під час підготовки міста до 700-річчя, студенти-механіки будували зону відпочинку міста - "Гідропарк", біля двох років працюючи на громадських засадах екскаваторниками, бульдозеристами, машиністами насосних станцій і т. ін.
Значна група викладачів (17 чол.) відзначена урядовими й галузевими нагородами, почесними званнями, медалями, дипломами і знаками.
За матеріалами    Як це було.
(Історія створення і розвитку кафедри
"Будівельні, дорожні, меліоративні
машини та обладнання")
проф. Ткачук В.Ф.
© 2001-2011  Національний університет водного господарства та природокористування.
Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11.
Виготовлено в відділі технічних засобів навчання та навчальних комп'ютерних технологій.