НУВГП
English version
УКРАЇНА, м. РІВНЕ, вул. СОБОРНА, 11
ЗАСНОВАНО У 1915 РОЦІ.   1959 - Український інститут інженерів водного господарства,   1995 - Українська державна академія водного господарства,   1998 - Рівненський державний технічний університет,   2002 - Український державний університет водного господарства та природокористування,   2004 - Національний університет водного господарства та природокористування
   ГОЛОВНА                         
  МУЗЕЙ 
  ІСТОРІЯ 
  КЕРІВНИКИ 
  УНІВЕРСИТЕТУ 
 ПОЧЕСНІ  ПРОФЕСОРИ
  ВІРТУАЛЬНИЙ
  ЛЕКТОРІЙ 
  КЛУБ  ВИПУСКНИКІВ 
Почесні професори НУВГП
БАБИЧ Євген Михайлович

доктор технічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, академік Академії будівництва України, академік Академії наук вищої школи України та Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності

БАХОВЕЦЬ Борис Опанасович

кандидат технічних наук, професор, академік Української екологічної академії наук та Міжнародної академії комп'ютерних наук і систем

ВОЗНЮК Степан Тихонович

доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, академік Української екологічної академії наук та Міжнародної академії комп'ютерних наук і систем, дійсний член Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності

ГОНЧАРОВ Станіслав Михайлович

професор, заслужений працівник освіти України, член-кореспондент АПН України, член-кореспондент УЕАН

ДВОРКІН Леонід Йосипович

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії будівництва України, член-кореспондент Академії технологічних наук України

ЗІНЬ Володимир Степанович

кандидат технічних наук, професор, член-кореспондент Інженерної академії наук, заслужений працівник народної освіти України

КАЛІНІЧЕНКО Леонід Іванович

ректор Державного інституту економіки і менеджменту Держводгоспу України, кандидат економічних наук, професор, академік Академії будівництва України

КИРІЄНКО Ігор Іванович

кандидат технічних наук, професор

КЛИМЕНКО Микола Олександрович

доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ) та Української екологічної академії наук (УЕАН)

КОВАЛЕНКО Петро Іванович

доктор технічних наук, професор, академік УААН, Російської та Італійської академії сільськогосподарських наук

ЛЕЛЯВСЬКИЙ Віталій Володимирович

кандидат технічних наук, перший заступник Голови Державного комітету України з водного господарства

ЛЄМЄШЕВ Віктор Федорович

заслужений будівельник України, заслужений працівник агропромислового комплексу АРК, голова Державного комітету Автономної Республіки Крим з водного господарства

МАЦНЄВ Анатолій Іванович

кандидат технічних наук, професор, академік Академії будівництва України

НАУМЕНКО Іван Іларіонович

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії будівництва України по відділенню "Гідротехнічне будівництво і екологія навколишнього середовища"

ОЛІЙНИК Олександр Якович

член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, зав.відділу Інституту гідромеханіки НАН України

СОРОКА Микола Петрович

кандидат економічних наук, заслужений працівник сільського господарства України, з 1997 по 2004 рік – голова Рівненської обласної державної адміністрації

СТАШУК Василь Андрійович

Голова Державного комітету України по водному господарству

СУХАРЄВ Едуард Олександрович

кандидат технічних наук, професор, член-кореспондент Академії будівництва України

ХОРЄВ Віктор Максимович

дійсний член Української екологічної академії наук, з 1991 по липень 2003 р. - голова Державного комітету України з водного господарства

ЯЦИК Анатолій Васильович

доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Української академії аграрних наук, заслужений діяч науки і техніки України

Фото Олександра ХАРВАТА  


П О Л О Ж Е Н Н Я
про присвоєння звання "Почесний професор Української державної академії водного господарства"

  1. Звання "Почесний професор УДАВГ" особам, які зробили винятково вагомий вклад в розвиток діяльності академії, зокрема: організацію і науково-методичне забезпечення підготовки спеціалістів; організацію проведення науково-дослідних робіт по пріоритетним напрямкам; організацію і розвиток матеріально-технічної бази, яка забезпечує високий рівень підготовки кадрів і виконання науково-дослідних робіт.

  2. Звання "Почесний професор УДАВГ" присвоюється особам, які працюють чи працювали в УДАВГ, а також особам, які працюють в інших установах, в тому числі і в закордонних.

  3. До осіб, які працювали і працюють в УДАВГ, ставляться такі вимоги: стаж науково-педагогічної діяльності в академії не менше 25 років; опублікувати 3 підручники та навчальних посібники, 2 монографії, підготувати не менше 3-х кандидатів наук або одного доктора наук; на високому рівні читати основний курс на кафедрі.

  4. Звання "Почесний професор УДАВГ" присвоює Вчена рада академії переважною більшістю голосів у відкритому голосуванні. Матеріали розглядаються один раз на рік.

  5. Клопотання перед Вченою радою академії про присвоєння звання "Почесний професор УДАВГ" можуть порушувати в письмовій формі з необхідним обгрунтуванням ректорат та вчені ради факультетів. Документи подаються до експертної комісії.

  6. Попередній розгляд документів здійснює експертна комісія академії, склад якої визначає і затверджує ректор.

  7. Особам, яким присвоєно звання "Почесний професор УДАВГ", вручається на засіданні Вченої ради атестат відповідного зразка та професорська мантія.


Схвалено на засіданні Вченої ради академії
26 вересня 1997 р. (протокол № 9)

© 2001-2012  Національний університет водного господарства та природокористування.
Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11.
Виготовлено в відділі технічних засобів навчання та навчальних комп'ютерних технологій.