Теплова ефективність у будівлях

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОВТРАТ БУДІВЕЛЬ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ШВИДКОСТІ ВІТРУ ТА ПРИХОДУ СОНЯЧНОЇ РАДІАЦІЇ

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ВПЛИВУ ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ НА ТЕПЛОВИЙ РЕЖИМ БУДІВЛІ

Оцінка можливих змін погодно-кліматичних умов та їхнього впливу на сектор енергетики Західного Полісся України

Оцінка впливу глобальних змін клімату на параметри опалювального періоду Рівненського регіону

Визначення кліматологічно-оптимального опору теплопередачі огороджувальних конструкції будинків при улаштуванні теплової ізоляції

ВПЛИВ ЗМІННОСТІ ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНОГО ЧИННИКА НА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ПРИ ВИБОРІ ТЕРМІЧНОГО ОПОРУ ОГОРОДЖУВАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ БУДИНКУ