Темпус (Транс-європейська програма мобільності для навчання в університетах) - це програма зовнішньої допомоги Європейського Союзу, заснована з метою сприяння модернізації систем вищої освіти в країнах-сусідах ЄС через активізацію співробітництва між ВНЗ країн ЄС і країн-партнерів.

Сьогодні програма Темпус відкрита для вищих навчальних закладів та інших інституцій, які працюють у сфері вищої освіти, з 27 країн-членів ЄС, 16 країн Європейської політики добросусідства (у тому числі Україна), 5 країн Центральної Азії, 6 країн Західних Балкан. У програмі також можуть брати участь на основі самофінансування ВНЗ з Туреччини, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, Швейцарії та Хорватії.

Програма Темпус, заснована в 1990 p., пройшла декілька етапів у своєму розвитку. Сьогодні реалізується четвертий етап програми, розрахований на 2007-2013 pp. Сучасний етап Темпус IV є складовою загальних стратегій ЄС та у цій якості зорієнтований на досягнення цілей Лісабонської стратегії та запровадження положень Болонського процесу.

У програмі Темпус IV визначено три основних напрями реформування в сфері вищої освіти, які збігаються з завданнями освітньої програми ЄС «Навчання впродовж життя» (Lifelong Learning) та узгоджуються з Лісабонською стратегією і принципами Болонського процесу.