Кіберінфраструктура моделювання
знань і процесів теплонасосних технологій

Курс направлений на вирішення проблем, що виникають при проектуванні і удосконаленні теплонасосних технологій.

Розробляється науково-дослідницька стратегія, яка позв'язана з вказаними проблемами, використовує кіберінфраструктуру теплонасосних технологій і базується на інформаційних технологіях.

Дана кіберінфраструктура підтримує збір, зберігання, забезпечення інтелектуальної обробки даних, та спирається на реалістичні рівняння стану робочих тіл, сучасні методи оптимізації та інформатику.

Як важливі складові кіберінфраструктури теплонасосних технологій розглядаються:

1) відкриті інтерактивні алгоритми для моделювання енергетичних критеріїв циклів і теплообмінних характеристик блоків теплових насосів;

2) відкриті інтерактивні алгоритми для моделювання теплофізичних властивостей існуючих та нових, перспективних, робочих тіл.

Для виконання комплексних теплофізичних розрахунків критеріїв ефективності теплових насосів здійснюється теплофізичне моделювання характеристик теплових насосів на основі відкритих інтерактивних алгоритмів, з використанням принципів системного аналізу.

Реалізується сумісне використання алгоритмів, призначених для моделювання властивостей робочих тіл, і алгоритмів, що моделюють критерії енергетичної ефективності з метою визначення ефективних схем теплових насосів при комплексному урахуванні термодинамічних, економічних критеріїв, та змінного кліматичного фактора.

База знань, що сформована в даному курси, містить інформацію про новітні методи теплофізичного моделювання характеристик теплових насосів та результати теплофізичного моделювання.

Пропонується концептуальний дизайн Інтернет-порталу для розміщення і функціонування відкритих інтерактивних алгоритмів, що створюються в рамках курсу.

І. Термодинамічний аналіз циклів теплових насосів (Thermodynamic analysis of heatpumps)

-   Термодинамічний аналіз простого циклу парокомпресорного теплового насоса

-   Термодинамічний аналіз регенеративного циклу парокомпресорного теплового насоса

-   Термодинамічний аналіз циклу двоступеневого парокомпресорного теплового насоса (варіант 1)

-   Термодинамічний аналіз циклу двоступеневого парокомпресорного теплового насоса (варіант 2)

ІІ. Робочі тіла, що використовуються у теплонасосних технологіях (heatpumps working fluids)

Фреони:

R12

R13

R22

R23

R32

R125

R134a

R142b

R143a

R152a

R407с

• R410a

ІІІ. Розрахунки і аналіз ефективності теплонасосного обладнання (calculations and effectiveness analysis of heat pump equipment)

ІV. Комплексна техніко-економічна оптимізація теплових насосів (complex optimization of heat pumps)