Переведення з інших навчальних закладів

Для переведення студента з іншого навчального закладу в університет йому необхідні такі документи:

 • лист-погодження навчального закладу, в якому попередньо навчався студент;
 • академічна довідка з навчального закладу, в якому попередньо навчався студент;
 • заява-анкета іноземного громадянина про наміри навчатися в навчальному закладі;
 • нотаріально завірені копії документів про освіту з переліком вивчених предметів і одержаних з них оцінок або балів та їх переклади на українську або російську мову (випускники підготовчих відділень українських навчальних закладів подають також оригінал свідоцтва про його закінчення);
 • нотаріально завірена копія документа про народження та його переклад на українську або російську мову;
 • медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземний громадянин, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від'їзду на навчання в Україну та його переклад на українську або російську мову;
 • медичний сертифікат, який підтверджує відсутність ВІЛ-інфекції та його переклад на українську або російську мову;
 • страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземних громадян, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
 • фотокартки в кількості 6 штук;
 • національний паспорт (подається особисто);
 • запрошення іноземного громадянина на навчання;
 • зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Студент повинен укласти договір з університетом та оплатити навчання.

Коли студент уже зарахований на навчання, він повинен ліквідувати академічну різницю, яка не може перевищувати 8 предметів.

Дане питання регулюється Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, яке затверджене наказом Міністерством освіти України № 245 від 15.07.96 р.