Документи, необхідні для вступу іноземних громадян

Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами.

Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту, базову або повну вищу освіту у себе на батьківщині або в інших зарубіжних країнах, приймаються для здобуття вищої та післядипломної освіти та навчання в аспірантурі (докторантурі) в порядку, встановленому «Положенням про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 року №1238.

Іноземці та особи без громадянства подають до Національного університету водного господарства та природокористування такі документи:

 1. анкету встановленого зразка;
 2. копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);
 3. документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 4. медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
 5. страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
 6. копію документа про народження;
 7. 6 кольорових фотокарток розміром 4 х 6 см;
 8. зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Зазначені в підпунктах 2, 4, 6 документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до Університету за результатами вступних випробувань за умови укладання договору. Навчання розпочинається з 1 вересня.

При продовженні здобуття вищої освіти в Україні обов’язковою є процедура нострифікації документів про рівень освіти, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Це обумовлено «Порядком визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав», затвердженого наказом МОНМСУ від 28.05.2012 року № 632.