Підготовка іноземних громадян до вступу в університет

Підготовче відділення є структурним підрозділом Національного університету водного господарства та природокористування. Підготовче відділення здійснює підготовку іноземців, які мають повну середню освіту, до вступу у вищі навчальні заклади.

Робота підготовчого відділення денної форми навчання організовується за графіком:

  • прийом заяв – з 15 вересня до 25 жовтня;
  • зарахування – до 30 жовтня;
  • початок навчання – з 1 листопада;
  • тривалість навчання – 30 тижнів.

В разі необхідності прийом документів продовжується до 15 січня.

Навчання здійснюється на контрактній основі на підставі міждержавних угод. Прибуття іноземних громадян на навчання відбувається за індивідуальними запрошеннями, які видаються Університетом.

В програму підготовчого відділення входить:

- вивчення української мови в обсязі, достатньому для спілкування, читання та навчання, вивчення української термінології;

- поглиблене вивчення базових дисциплін середньої школи (математики, фізики, хімії, креслення, інформатики в обсязі, достатньому для подальшого навчання у вищих навчальних закладах України).

Іноземні громадяни на підготовчому відділенні забезпечені найкращими аудиторіями, спеціалізованими кабінетами, лабораторіями, комп’ютерними класами, навчальною і методичною літературою.

Іноземці та особи без громадянства подають до Національного університету водного господарства та природокористування такі документи:

а) анкету встановленого зразка;

б) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

в) документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

г)  медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

д) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

е) копію документа про народження;

ж) 6 кольорових фотокарток розміром 4 х 6 см;

з) зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Зазначені в підпунктах “б”, “г”, “е” документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Вартість навчання на підготовчому відділенні – 1001 долар США ($) на рік.

Адреса підготовчого відділення для іноземних громадян:

м. Рівне, вул. Мірющенка, 53 а, навчальний корпус № 7, каб. 725 а, (1 поверх),

тел.: (0362) 22-23-07.