Міжнародні партнери

Національний університет водного господарства та природокористування співпрацює з наступними зарубіжними закладами та установами:

 • Аннабинський університет (Алжир) – участь у спільних економічних, наукових та навчальних програмах в Алжирі;
 • Державний університет Вісконсіна (США) – обмін викладачами та студентами;
 • Щецінська політехніка (Польща) – дослідницька, навчальна і культурна співпраця;
 • Ольштинський університет агрокультури і технології (Польща) – наукова, виробнича, навчальна співпраця;
 • Литовський інститут водного господарства – прямі науково-технічні зв'язки;
 • Могильовський машинобудівний інститут (Білорусь) – навчально-методична, науково-технічна та культурна співпраця;
 • Національний дослідницький центр Фінляндії, підрозділ "Енергія" – обмін науково-технічною інформацією;
 • Європейський музей «Міні модус» (Австрія) – наукове співробітництво;
 • Лейпцігський університет (Німеччина) – обмін викладачами та студентами;
 • ВВІ – Підготовчий та консультаційний інститут, м. Галле (Німеччина) – підготовка та перепідготовка кадрів для виробничої сфери за європейськими стандартами;
 • Французький методично-інформаційний центр при Посольстві Франції в Україні – надання консультацій, проведення семінарів і курсів з французької мови;
 • Північно-центральний технічний коледж Вісконсіна (США) – обмін викладачами та студентами;
 • Інститут Гете, Посольство Німеччини (м. Київ) – надання літератури, проведення курсів з ділової німецької мови, отримання консультацій;
 • Філіали Британської Ради (м. Львів, м. Київ) – участь у семінарах, організованих Британською Радою;
 • Інститут меліорації та луківництва в Фалентах (Польща) – оцінка та моніторинг впливу сільськогосподарської діяльності на природне середовище;
 • Литовський сільськогосподарський університет – прямі науково-технологічні зв'язки;
 • Мозирський державний педагогічний університет (Білорусь) – прямі навчально-методичні та навчально-технічні зв'язки;
 • Уральський державний економічний університет (Росія) – наукові дослідження, стажування викладачів, обмін студентами;
 • Українсько-німецький інститут приватизації, управління майном та власності (Німеччина) – обмін інформацією з питань приватизації, управління майном;
 • Мерілендський університет, факультет сільського господарства та природних ресурсів (США) – меморандум про взаєморозуміння;
 • Фонд екологічної освіти, м. Люблін (Польща) – співпраця в науковому, навчальному та культурному напрямах;
 • Варшавська Політехніка, факультет архітектури (Польща) – наукове, навчальне, методичне співробітництво;
 • Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет, факультет економіки та менеджменту (Росія) – декларація Міжнародної асоціації деканів економічних факультетів технічних ВНЗ. Вдосконалення стандартів підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів з економіко-управлінських спеціальностей. Впровадження положень Болонського процесу;
 • Вільнюський технічний університет, економічний факультет (Литва) – декларація Міжнародної асоціації деканів економічних факультетів технічних ВНЗ. Вдосконалення стандартів підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів з економіко-управлінських спеціальностей. Впровадження положень Болонського процесу;
 • Технічний університет Габрово, економічний факультет (Болгарія) – декларація Міжнародної асоціації деканів економічних факультетів технічних ВНЗ. Вдосконалення стандартів підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів з економіко-управлінських спеціальностей. Впровадження положень Болонського процесу;
 • Технічний університет Варни, факультет морських наук та екології (Болгарія) – декларація Міжнародної асоціації деканів економічних факультетів технічних ВНЗ. Вдосконалення стандартів підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів з економіко-управлінських спеціальностей. Впровадження положень Болонського процесу;
 • Московський державний технічний університет, факультет «Інженерний бізнес і менеджмент» (Росія) – декларація Міжнародної асоціації деканів економічних факультетів технічних ВНЗ. Вдосконалення стандартів підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів з економіко-управлінських спеціальностей. Впровадження положень Болонського процесу;
 • Технічний університет, Софія, економічний факультет – декларація Міжнародної асоціації деканів економічних факультетів технічних ВНЗ. Вдосконалення стандартів підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів з економіко-управлінських спеціальностей. Впровадження положень Болонського процесу;
 • Вища національна школа гідравліки, м. Бліда (Алжир), – науково-технічне і педагогічне співробітництво в галузях водного господарства і навколишнього середовища;
 • ВАТ «Всеросійський науково-дослідний інститут гідротехніки ім. Б.Є. Веденєєва» (Росія) – наукове співробітництво;
 • Люблінський політехнічний інститут (Польща) – навчально-наукова робота, мобільність студентів;
 • Тверський державний технічний університет (Росія) – координація навчально-методичної роботи при підготовці фахівців з розробки торфових родовищ та переробки торфу;
 • Санкт-Петербурзький державний технічний університет (Росія) – наукове співробітництво;
 • Казахський агротехнічний університет ім. Сейфулліна (Казахстан) – співробітництво у сфері освіти, науки, міжнародної співпраці;
 • Московський державний університет природооблаштування (Росія) – співробітництво у сфері освіти, науки, міжнародної співпраці;
 • Таджикський аграрний університет (Таджикистан) – співробітництво у сфері освіти, науки, міжнародної співпраці;
 • Державна вища професійна школа в м. Хелм (Польща) – співпраця в навчальній і науковій діяльності з метою підвищення рівня викладання, розвитку наукових досліджень, обміну досягненнями;
 • Ташкентський інститут іригації та меліорації (Узбекистан) – співпраця з питань освіти, науки і міжнародного співробітництва;
 • Університет Марії Кюрі-Складовської в Любліні (Польща) – співпраця в науковому та навчальному напрямках в галузі економіки, співробітництво в сфері культури;
 • Будівельна компанія «OLFI», м. Колобжег (Польща), – співпраця в науково-дослідницькій, виробничій сферах, поширення сучасних будівельних технологій, підготовка спільних публікацій, проходження практики студентами НУВГП;
 • Польська геоконсалтингова фірма MGGP (Польща) – підвищення рівня професійної підготовки майбутніх фахівців з геодезії, картографії, кадастру, водного господарства з метою набуття професійних навиків, вивчення та опанування новітніх технологій;
 • ТОВ «Бухгалтерсько-фінансовий коледж», м. Рига (Латвія), – навчально-виховне, наукове і методичне співробітництво при підготовці фахівців з економічних спеціальностей;
 • Санкт-Петербурзький державний архітектурно-будівельний університет (Росія) – навчально-виховна, методична та наукова співпраця, академічні обміни;
 • Технічний університет, м. Варна (Болгарія), – науково-технічне співробітництво, навчально-методична діяльність та підготовка кадрів, співпраця в соціально-культурній сфері;
 • Університетський центр м. Аріель в Самарії (Ізраїль) – академічні обміни, методична та наукова співпраця;
 • Інженерне ТзОВ «REWINKEL&WOESNER» (Німеччина) – навчальна та наукова співпраця, обмін досягненнями;
 • Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині (Польща) – науково-дослідницьке співробітництво;
 • Білорусько-Російський університет (Білорусь) – розвиток навчально-методичного, науково-технічного і культурного співробітництва;
 • Інститут водного господарства, водного будівництва та екології ГмбХ (Німеччина) – академічні обміни, методична та наукова співпраця, культурні обміни.
 • Брестський державний технічний університет (Білорусь) – наукові дослідження, навчально-методична діяльність, спортивні та культурні зв’язки;
 • Вища школа економіки та інновацій в Любліні (Польща) – навчання і наукова діяльність;
 • Ярославський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського (Росія) – навчально-методичне, науково-технічне та культурне співробітництво;
 • Кузбаська державна педагогічна академія (Росія) – навчально-методичне, науково-технічне та культурне співробітництво;
 • Пекінський центр міжнародного культурного обміну Схід-Кейвен (Китай) – академічні та культурні обміни, наукове співробітництво;
 • Федерація «Обміни Франція – Україна» (Франція) – організація пізнавального та навчального стажування студентів та викладачів в галузі водного господарства;
 • Ташкентський інститут іригації та меліорації (Узбекистан) – співпраця в сфері професійно-технічної, вищої освіти, та проведення наукових дослідів;
 • Таразький державний університет ім. М.Х. Дулаті (Казахстан) – розвиток академічних обмінів та співпраця в сфері освіти та дослідних робіт; розроблення докторських та магістерських програм;
 • Університет ім. Александраса Стульгінскіса (Литва) – навчально-методичне, науково-технічне та культурне співробітництво;
 • Університет природничих наук (Норвегія) – участь у міжнародному освітньому проекті «Спільна норвезько-євразійська програма підготовки спеціалістів та магістрів у напрямку «Вода та водопідготовка»;
 • Жешувська політехніка (Польща) – співробітництво у науковому, навчальному та викладацькому напрямках;
 • Гірничо-металургійний інститут (Таджикистан) – розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного і культурного співробітництва;
 • Московський державний університет природооблаштування (Росія) – розвиток та розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва;
 • Грузинський технічний університет (Грузія) – розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва;
 • Молдавська економічна академія (Молдова) – розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва;
 • Азербайджанський технічний університет (Азербайджан) – розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва.
 • Університет прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина) – зміцнення співпраці в галузі академічної освіти та прикладних досліджень.
 • Казахський національний аграрний університет (Казахстан) – розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва.
 • Державна вища професійна школа в м. Хелм (Польща) – співпраця у науковому , навчальному та культурному напрямках;
 • Вища школа єврорегіональної економіки ім. Алькіде де Гаспарі в Юзефові (Польща) – зміцнення та розвиток наукових контактів на основі принципів партнерствата взаємної вигоди (проведення спільних досліджень, обмін науковими працівниками з метою проведення досліджень і навчання в аспірантурі, співпраця з метою навчання студентів).
 • Гродненський державний аграрний університет (Білорусь) – розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва.
 • Краківська Академія ім. Анджея Фрича Моджевського (Польща) – проведення спільних наукових досліджень, обмін викладачами, студентами та освітніми програмами.
 • Університет прикладних наук ім. Яноша Кодолані (Угорщина) – розвиток плідної співпраці у галузі вищої освіти, другої вищої освіти, професійної підготовки, мобільності та міжкультурного обміну.
 • Батумський університет ім. Шота Руставелі (Грузія) – Меморандум про взаєморозуміння.
 • Політехніка Любельська (Польща) – навчання за спільними програмами обох ВНЗ випускників українських загальноосвітніх шкіл, а також навчання за магістерськими програмами українських студентів-бакалаврів з видачею дипломів державного зразка України та Польщі.
 • Фінансово-технологічна академія (Росія) – розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва як складової дружніх, міжнародних відносин (обмін навчальними планами спеціальностей, робочими програмами, методичними розробками; обмін викладачами для викладання, стажування викладачів по обміну, навчання та практика студентів, підготовка спеціалістів.
 • Університет Аляски, Фербенкс (США) - обмін викладачами та науковими кадрами, співпраця в галузі досліджень і навчання; практичне навчання, обмін адміністративного персоналу з метою заохочення взаємних інтересів і професійного розвитку; організація конференцій, семінарів, практикумів та заходів.
 • Балканський університет (Болгарія) – Меморандум про взаєморозуміння – спільний розвиток плідної співпраці у галузі вищої освіти, другої вищої освіти, професійної підготовки, мобільності та міжкультурного обміну. Напрямки для розвитку співпраці: дослідження мобільності і обмінів студентів та співробітників; розвиток інформаційних та навчальних технологій для забезпечення електронного навчання; дослідження спільно акредитованих навчальних програм для студентів.
 • Балканська дослідна платформа: Партнерство Балканського університету, Кримського університету економіки і управління та НУВГП.
 • Професійний коледж KAVRAM (Туреччина) – Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю (дослідження мобільності і обмінів студентів та співробітників, дослідження спільно акредитованих навчальних програм для студентів).

Східно-Середземноморський університет (м. Фамагуста, Турецька Республіка Північного Кіпру) – Меморандум про взаєморозуміння (Міжвузівський обмін студентами, стажування науково-педагогічних працівників, літні школи з мовної підготовки, спільні наукові розробки).

www.emu.edu.tr

Fort Hays State University (штат Канзас, США) – Меморандум про співпрацю, Меморандум-контракт щодо мовної підготовки за програмою Fort Hays State University на базі НУВГП.   

www.fhsu.edu

Стамбульський Айдинський університет (Туреччина)

www.aydin.edu.tr 

Коледж Ніреґигази (Угорщина) – Меморандум про взаєморозуміння.

www.nyf.hu/nyf-en/

 

Поліський державний університет (Білорусь) – договір про співробітництво у сферах освіти, науки та культури.

Білорусь, м.Пінськ, вул. Дніпровської Флотилії, 23.

www.psunbrb.by

Азербайджанський державний економічний університет – договір про наукове, навчальне та культурне співробітництво (обмін вченими, аспірантами; обмін публікаціями матеріалів по дослідженням, що проводяться; організація спільних наукових симпозіумів, семінарів, конференцій). 

www.aseu.az

 

Бакинський Слов’янський університет – договір про співробітництво в сферах освіти, науки і культури (обмін навчальними планами спеціальностей, робочими програмами, методичними розробками; обмін викладачами для читання курсів лекцій; стажировка викладачів по взаємному обміну; підготовка спеціалістів по окремих спеціальностях; залучення викладачів до участі в роботі державних екзаменаційних комісій по захисту дипломних проектів і магістерських робіт).

www.bsu-edu.org

Бакинський державний університет – договір про співпрацю (проведення міжнародних науково-дослідних і науково-практичних конференцій, семінарів, практикумів, тренінгів за участю викладачів і студентів; спільна розробка і реалізація науково-дослідних проектів, науково-методичних та освітніх програм; обмін викладачами, молодими вченими та працівниками для проведення дослідницьких робіт; обмін студентів, організація стажувань спеціалістів, молодих вчених та аспірантів).

www.bsu.edu.az/