Міжнародна співпраця

      Університет підтримує ділові стосунки з вищими навчальними закладами та установами країн Західної і Центральної Європи, Азії, США, є членом багатьох міжнародних наукових організацій: Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ), Міжнародного торфового товариства, Міжнародної екологічної асоціації „Інтервір”, Міжнародної торгової палати. В липні цього року НУВГП став повноправним членом Європейської асоціації міжнародної освіти. Також подано всі документи для вступу у Велику Хартію університетів та Євразійську асоціацію університетів, що покращить спроможність університету увійти до єдиного освітнього простору та освоїти світовий досвід реформування вищої освіти в конкурентних умовах.
Університет здійснює міжнародну діяльність в рамках 73 угод про співпрацю з освітніми закладами зарубіжжя. Зокрема, у 2012 році налагоджено співпрацю в сфері професійно-технічної, вищої освіти та проведення наукових досліджень з Ташкентським інститутом іригації та меліорації (Узбекистан).
      З метою розвитку академічних обмінів та співпраці в сфері освіти та дослідних робіт, розроблення докторських та магістерських програм підписано договір з Таразьким державним університетом (Казахстан).
      У травні 2012 р. підписано договори з Грузинським технічним університетом та Університетом ім. Александраса Стульгінскіса (Литва) у сфері навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва.
З метою участі у міжнародному освітньому проекті «Спільна норвезько-євразійська програма підготовки спеціалістів та магістрів у напрямку «Вода та водопідготовка» підписано договір з Норвезьким університетом природничих наук.
      Восени 2012 року підписано договори про співробітництво у науковому, навчальному та викладацькому напрямках, розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва з Жешувською політехнікою (Польща) та Гірничо-металургійним інститутом (Таджикистан).
У листопаді узгоджено та надіслано на підписання договір з Московським державним університетом природооблаштування та Меморандум взаєморозуміння із Східно-Середземноморським університетом (м. Фамагуста, Турецька республіка північного Кіпру).
      У грудні підписано договір з Грузинським технічним університетом у сфері навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва.

       В рамках багаторічної співпраці між Технічним університетом (м. Варна, Болгарія) та НУВГП з метою взаємних стажувань викладачів і студентів, участі в наукових конференціях, співпраці в міжнародній асоціації зі стійкого розвитку та інших науково-освітніх цілей влітку 2012 року студенти двох факультетів університету – менеджменту й екології та природокористування разом зі своїми наставниками Олегом Фурманцем та Наталією Савіною побували в Технічному університеті - Варна. А у вересні вже тринадцять варненських студентів з викладачами Христо Крачуновим та Добромиром Гроздєвим приїхали до Національного університету водного господарства та природокористування в м.Рівне.

      Завдяки співпраці з Норвезьким природничим університетом та участі науковців НУВГП у міжнародному проекті проекту «Водна гармонія» разом з науковцями із Білорусі, Казахстану, Таджикистану, Норвегії, Колумбії, Шрі-Ланки у Норвегії стажувались четверо представників НУВГП. Одним із завдань проекту є взаємодія і обмін досвідом партнерів консорціуму з іншими програмними проектами ЄВРАЗІЯ, де брали участь доцент кафедри водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції Андрій Гіроль, доцент кафедри експлуатації гідромеліоративних систем Євгеній Герасімов, а також четвертокурсники факультету водного господарства Віталій Магель та Діана Мартинюк.

      Спільно із Харківським національним технічним університетом сільського господарства імені Петра Василенка восени вперше відбулася міжнародна науково-практична конференція іноземних студентів «Розвиток національних економік в умовах глобалізації». Іноземними учасниками були 30 студентів Туркменістану, які навчаються у харківських ВНЗ. До участі долучились також іноземні студенти НУВГП організовуючи міжкультурну комунікацію та обмін студентським міжнародним досвідом. Гості конференції були задоволені знайомством з нашим університетом і містом, висловили бажання організації подальшої співпраці. На заключному засіданні було заплановано проведення таких конференцій щорічно, розширюючи при цьому тематику доповідей та географію учасників.

     У листопаді 2012 року проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Микола Христофорович Корецький співпрацюючи з вище згадуваним Харківським вузом ім. Петра Василенка представив НУВГП на міжнародній виставці в Туркменістані «Освіта, культура, спорт в епоху щастя та процвітання». Експозиція нашого університету викликала інтерес у керівництва держави, наших колег з Туркменських вищих навчальних закладів, студентів, учнів-випускників, їх батьків, інших відвідувачів. Експозицію НУВГП відвідали Віце-прем’єр Туркменістану, Надзвичайний та Повноважний Посол України Шевальов В.М., Міністри освіти, туризму, культури, керівники департаментів Міністерств. За особистим запрошенням Міністра освіти, ректорів проректор відвідав Туркменський сільськогосподарський університет ім. Ніязова, Туркменський будівельно-архітектурний інститут, Туркменський інститут фінансів, де зустрівся з викладачами та студентами, виступив з відкритими лекціями. По завершенню виставки відбувся прийом у Посольстві України, на якому Надзвичайний та Повноважний Посол України Шевальов В.М. відзначив високий рівень організації проведеної роботи, її своєчасність та необхідність, підтримав пропозиції проректора та обіцяв сприяти поглибленню подальшого співробітництва між нашим Університетом та ВНЗ Туркменістану, з урядовими організаціями, зокрема через отримання нами державного замовлення на підготовку туркменських студентів на спеціальності водогосподарського профілю, будівництва, механіко-енергетичні та інші, на підготовку наукових кадрів для університетів, на програми обміну студентів і викладачів, на спільні наукові, проектні розробки.

      В рамках візиту проректора до Туркменістану було обговорено та надіслано пропозиції Міністру освіти Туркменістану Гульшат Мамедовій; Голові Туркменської частини Міжурядової українсько-туркменської комісії з питань економічного та культурно - гуманітарного співробітництва, Заміснику голови Кабінету Міністрів Туркменістану Байрамурату Ходжамкхаммедову; Голові Української частини Міжурядової українсько-туркменської комісії з питань економічного та культурно-гуманітарного співробітництва, Міністру енергетики та вугільної промисловості України, Бойку Юрію Анатолійовичу, а також Надзвичайному та Повноважному Послу України в Туркменістані, Шевальову Валентину Миколайовичу щодо:

 • підготовки фахівців у 2013-2014 навчальному році та в подальшому в обсязі 100 осіб, а також на підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації для університетів Республіки Туркменістан через аспірантуру та докторантуру нашого університету за спеціальностями водогосподарського профілю;
 • проведення академічних обмінів студентами, викладачами, стажування студентів та щодо спільної участі в наукових проектах, проектних та дослідницьких роботах.

      Підготовлено та надіслано Меморандум взаєморозуміння між НУВГП та Східно-середземноморським університетом (м.Фамагуста, Турецька республіка Північного Кіпру). Співпраця матиме напрямок міжвузівського обміну студентів та викладачів, стажування в обох освітніх закладах, літні школи, спільні наукові розробки, подвійні дипломи та інше.

У січні 2013 року в.о. ректора НУВГП М.Х.Корецький з робочим візитом відвідав Державну вищу професійну школу, що знаходиться у польському місті Хелм. Мета поїздки - продовження наукової, навчальної та культурної співпраці між польським вишем та НУВГП, яка триває з 2007 року.
У результаті цієї поїздки підписано Меморандум взаєморозуміння між ректором Державної вищої професійної школи м. Хелм, професором, Йозефом Заяцем та в.о. ректора НУВГП, професором Миколою Корецьким.
    У рамках підписаного Меморандуму та на виконання Угоди керівники вишів погодили план заходів на 2012-2013 навчальний рік. Він, зокрема, передбачає: направлення працівників і випускників польського навчального закладу для навчання в магістратурі й аспірантурі нашого університету, співпрацю в організації міжнародної Європейської конференції за участі представників вищих навчальних закладів України та Польщі, спільну участь у наукових конференціях, обмін науково-педагогічними працівниками, студентами, статтями для публікацій, реалізацію спільних проектів та досліджень. Передбачається також організація та проведення спортивних і культурних програм, наукових стажувань, студентських практик тощо. Доцільним визнано й ознайомлення учасників заходів з культурою, історією країн і регіонів, де розташовані обидва навчальні заклади та їхні філії.
      3 лютого Національний університет водного господарства та природокористування відвідав голова Комітету Комунального Господарства Національної торгово-промислової палати в Варшаві, директор з розвитку Групи Капіталу HOLDIKOM, яка управляє комунальним сектором у Великопольщі, Зенон Кічка. Він прибув до Рівного, щоб ознайомитися із університетом, науковими досягненнями та можливостями наших фахівців у галузі водного господарства з метою подальшої співпраці та участі наших науковців у розробці та реалізації спільних проектів.
 Зенон Кічка зустрівся із в.о. ректора НУВГП Миколою Корецьким. Вони обговорили можливості співпраці університету та комітету комунального господарства Національної торгово-промислової палати у Варшаві, а також активного залучення наших фахівців до участі у міжнародних проектах. Гість відвідав музей історії НУВГП, де ознайомився з шляхом розвитку нашого навчального закладу та його досягненнями. омітет комунального господарства, який представляв гість, є структурою, що консолідує польський комунальний сектор та виконує консультативну функцію для президії Національної економічної палати в Варшаві. З комітетом співпрацює понад 1200 підприємств та організацій, які є членами таких польських економічних палат: з питань водопостачання Польщі; з питань міської комунікації; палата TBS; з питань теплової енергетики Польщі; з питань відходів.      

Комітет бере участь в міжнародному обміні знаннями та досвідом з питань міського управління та управління економікою міст, співпрацює з найбільшими організаціями, які об’єднують підприємства та організації європейського сектора публічних послуг. 

   7 лютого 2013 року в.о. ректора Національного університету водного господарства та природокористування Микола Христофорович Корецький взяв участь у роботі міжгалузевого круглого столу в місті Києві. Організатором заходу виступив директор Інституту Латинської Америки та Іспанії Валерій Федорович Чабанний. У ході зустрічі учасники обговорили актуальні завдання, що стоять перед українськими підприємствами-експортерами у завоюванні ринку в країнах Латинської Америки.
В. Чабанний зазначив, що нині відкриваються нові можливості для плідного співробітництва в сфері освіти та науки з найпотужнішими країнами регіону, зокрема з Бразилією. Враховуючи чисельний склад української діаспори у Бразилії та їх потяг до України, є всі передумови для залучення цієї категорії громадян до навчання і дослідницької діяльності в Україні. Протягом останнього часу відбулось пожвавлення контактів України з Мексикою з метою зміцнення наукових, освітянських та інших зв’язків. Було підписано чималу кількість угод з Чилі, Перу, Венесуелою, Парагваєм, Болівією, Гватемалою, Кубою, Аргентиною.
    21 лютого до НУВГП завітав президент Федерації «Обміни Франція-Україна», Жак Форжерон, під егідою якого вже 7 років відбувається співпраця університету із даною організацією. Основними напрямками співпраці є обміни студентами на стажування. Нинішня зустріч пана Форжерона з в.о. ректора НУВГП Миколою Христофоровичем Корецьким обіцяє значно розширити межі співпраці.
На зустрічі французька делегація презентувала організацію Федерації «Обміни Франція-Україна», яка була заснована у 1992 році з метою надання допомоги дітям, які потерпіли від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, і взагалі українським дітям-сиротам, соціальним сиротам або дітям з незабезпечених сімей. До складу ФОФУ входять 15 асоціацій, що об’єднують 700 членів, які проводять свою діяльність у двох напрямках – в напрямку гуманітарної допомоги, що відповідає початковій меті організації, та в напрямку розвитку культурних обмінів і співробітництва, зокрема між школами та вищими навчальними закладами. Заходами зі співробітництва ФОФУ є шкільні обміни, вивчення мови, стажування в рамках програм вивчення французької мови як іноземної, допомога у навчанні з питань сільського господарства та агропромислового комплексу та інших напрямків діяльності.
В рамках угоди про співпрацю, яка була укладена 7 років тому, успішно відбувались обміни студентами НУВГП та студентами сільськогосподарського ліцею м. Аен. Метою обмінів студентськими групами є стажування, лінгвістична практика. З в.о. ректора було обговорено можливість обмінів викладачами, запрошення французьких волонтерів для викладання профільних дисциплін французькою мовою. Як з французького, так із українського боку було також сконцентровано увагу на посиленні вивчення іноземних мов в університеті, зокрема французької, що значно покращить продуктивність перебування українців у Франції, подальшу співпрацю та навчання.
     З 5 по 8 березня 2013 року делегація на чолі з в.о. ректора Миколою Христофоровичем Корецьким перебувала у Республіці Польща. Основною метою офіційного візиту було укладання угод про партнерство та співробітництво з польськими ВНЗ.
Упродовж терміну перебування були укладені угоди про партнерство та співробітництво із трьома провідними вишами із сусідньої європейської держави: Жешувським державним університетом, Державним університетом «Політехніка Любельська» (м. Люблін) та Краківською академією імені Анджея Фрича Моджевського.
Угодою з Жешувським державним університетом передбачено навчання студентів НУВГП за спорідненими спеціальностями: «Управління фінансами» (Фінанси), «Менеджмент», «Економіка» (Економіка підприємства), «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Землевпорядкування» з можливістю отримання двох дипломів (українського та польського); обмін викладачами та студентами; написання спільних проектів для отримання грантів ЄС; спільна публікація наукових праць у виданнях Жешувського університету та НУВГП; стажування викладачів.
        
Угодою з Краківською академією імені Анджея Фрича Моджевського передбачено навчання за спільними програмами з можливістю отримання двох дипломів державних взірців України та Польщі за спорідненими спеціальностями: «Архітектура», «Адміністрація» (Державне управління); обмін викладачами; студентами за програмою «ЕРАЗМУС»; проведення спільних наукових конференцій; видавництво спільного наукового часопису з економіки; організація міжнародних студентських форумів.
Угодою з Державним університетом «Політехніка Любельська» (м. Люблін) передбачено навчання студентів НУВГП з отриманням подвійних дипломів (України та Польщі) із споріднених спеціальностей: «Електроенергетика», «Інформатика», «Системи водопостачання та каналізації» (Водопостачання та водовідведення), «Системи опалювання, вентиляція, кондиціювання повітря» (Теплогазопостачання та вентиляція), «Будівництво» (Промислове і цивільне будівництво), «Автомобільний транспорт» (Автомобілі та автомобільне господарство); організація літніх шкіл з вивчення польської мови; спільне проведення міжнародних конференцій; стажування викладачів на базі обох ВНЗ; спільне написання проектів на отримання грантів ЄС.
     23 березня Національний університет водного господарства та природокористування з дружнім робочим візитом відвідала делегація з Університету єврорегіональної економіки у Варшавському Юзефові (Польща) на чолі з ректором Сільвією Чмель. Відбулась робоча зустріч в.о. ректора М.Х. Корецького та керівників окремих структурних підрозділів університету з польськими колегами, під час якої пані Сільвія розповіла про напрями магістерської підготовки в університеті: «Готельний і туристичний менеджмент», «Управління людськими ресурсами», «Міжнародний бізнес», «Маркетинг», «Менеджмент агробізнесу», «Управління бізнесом», «Управління проектами», «Педагогіка», «Відновлювальні джерела енергії», «Охорона навколишнього середовища», організацію дистанційного навчання в університеті, про співпрацю з ВНЗ Європи, зокрема Франції.
Польська сторона запропонувала представникам нашого університету взяти участь у науковій конференції з питань економіки та Економічному Форумі, що проводяться 6-7 вересня 2013 року під патронатом Міністерства економіки Польщі на базі Університету єврорегіональної економіки у Варшавському Юзефові. За підсумками конференції наші науковці зможуть розмістити свої статті у науковому збірнику безкоштовно.
Професор польського університету Єжи Шиба розповів присутнім про освітні програми, за якими ведеться підготовка фахівців в університеті та про магістерські програми, зокрема «Безпека управління бізнесом», «Зовнішня безпека» та «Внутрішня безпека».
Підсумком зустрічі стало підписання угоди про партнерство та співробітництво між Національним університетом водного господарства та природокористування та Університетом єврорегіональної економіки у Варшавському Юзефові.
Підписання двохсторонньої угоди дасть можливість: проводити стажування викладачів, навчатися студентам за спільними бакалаврськими та магістерськими програмами, отримувати два дипломи (українського та польського), розвивати дистанційне навчання, організовувати та проводити спільні наукові конференції, публікувати наукові праці у виданнях Університету єврорегіональної економіки у Варшавському Юзефові та НУВГП, здійснювати обмін викладачами та студентами.

      Національний університет водного господарства та природокористування взяв участь у конкурсі «Вищий навчальний заклад України – лідер міжнародної освіти в країнах Африки», який проводила Громадська організація «Африканська Рада в Україні» (м. Київ) при підтримці Африканських дипломатичних установ, акредитованих в Україні та з нагоди 50-річчя створення Організації Африканської єдності. Організаційний комітет Конкурсу прийняв рішення щодо нагородження НУВГП почесним дипломом. Церемонія вручення відбулася 4 квітня 2013 року на Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій проблемам міжнародної післядипломної освіти, в національному Педагогічному Університеті імені М.П. Драгоманова.

Новий рівень міжнародного співробітництва

  З 2 до 5 квітня 2013 року в.о. ректора М.Х. Корецький перебував з офіційним візитом у Республіках Угорщина та Словаччина. Перебуваючи у Республіці Угорщина, в.о. ректора М.Х. Корецький, разом з директором ННІЗДН Ю.В. Пелехом та зав. кафедрою вищої математики П.О. Тадеєвим здійснив візит до Дебреценського університету та Університету прикладних наук імені Яноша Кодолані. Під час візиту до Дебреценського університету з керівництвом останнього було обговорено основні положення угоди про партнерство та співробітництво і обумовлено терміни її підписання. З Університетом прикладних наук імені Яноша Кодолані підписано Меморандум про партнерство та співробітництво у галузі освіти і науки. Під час зустрічі з ректором УПН ім. Яноша Кодолані Др. проф. Петером Сабо було досягнуто домовленості про обмін викладачами та студентами, проходження практики студентами механіко-енергетичного та ф-ту будівництва та архітектури на базі підприємств м. Будапешта, з якими в угорських колег заключені відповідні угоди. Перспективою співпраці стане також навчання студентів НУВГП за дистанційною формою. Досягнуто також домовленості щодо підписання угоди про співпрацю з Технічним університетом у м. Кошіце (Республіка Словаччина).

Віце-президент інституту Азербайджанства в НУВГП    6 квітня до НУВГП завітав віце-президент міжнародної громадської організації інституту Азербайджанства в Україні, аспірант дипломатичної академії при МІС в Україні Сеід Гадмалієв.

Під час зустрічі в.о. ректора Корецький М.Х. розповів гостям про університет, його здобутки та пріоритети навчання. Микола Христофорович наголосив щодо зацікавленості в налагодженні вигідної співпраці між Азербайджанськими ВНЗ та НУВГП, про що свідчить і майбутня поїздка делегації від Національного університету до Бакинського державного університету. Водночас плануються зустрічі і з ректорами інших ВНЗ, зокрема з ректором Азербайджанського економічного університету, Бакинського Славістичного університету. Зі свого боку пан Гадмалієв пообіцяв повну підтримку в організації поїздки до Баку делегації від НУВГП, а також у допомогу в організації набору на навчання в НУВГП громадян Азербайджанської Республіки у майбутньому. На завершення в.о. ректора Корецький М.Х. висловив вдячність Сеіду Гадмалієву за знайдену можливість зустрітися та висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю.

     Спочатку делегація мала нагоду відвідати Музей води у Києві, побувала і у Державному агентстві водних ресурсів України. Приїхавши до Рівного, гостей зустріли в.о. ректора Микола Христофорович Корецький та декан факультету водного господарства Василь Олександрович Турченюк. Щодня французька делегація має насичену програму:  відвідала кафедри та факультети університету, побувала у Рівненському краєзнавчому музеї. Культурний обмін та обмін досвідом є дуже важливим як для французьких гостей, так і для приймаючої української сторони. Вони діляться одне з одним не тільки знаннями зі спеціальності, яку освоюють,  але і навчають одне одного мови.

Нові партнери по міжнародному співробітництву   10 квітня Національний університет водного господарства та природокористування з робочим візитом відвідали представники Товариства з обмеженою відповідальністю «Українське інформаційне агентство Альуасіт» на чолі з директором Мохамедом Яссіном.

Гості зустрілися з в.о. ректора М.Х. Корецьким, директором навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання Пелехом Ю.В., начальником відділу міжнародних відносин Шпаком Ю.В. Під час зустрічі було обговорено можливість співпраці щодо пошуку іноземних громадян, які бажають навчатися в Національному університеті водного господарства та природокористування, можливості відкриття заочно-дистанційних центрів навчання в країнах Африки, а також підписано угоду про співпрацю.

Розширення міжнародного співробітництва в межах Республіки Польща  12 квітня 2013 року Національний університет водного господарства та природокористування з робочим візитом відвідали: ректор Вищої Школи Міжнародних Відносин і Суспільної Комунікації в м. Хелм (Польща) Міхал Голос, керівник Центру інформування і набору студентів для навчання у Вищій Школі Міжнародних Відносин і Суспільної Комунікації (м. Луцьк) Віктор Білотін, член спілки журналістів України та Польщі Генріх Костенний. Основною метою візиту було обговорення укладання угод про партнерство та співробітництво між НУВГП та польським ВНЗ, а також можливості отримання двох дипломів (українського та польського).

   17 квітня відбулася зустріч керівництва Національного університету водного господарства та природокористування з керівниками Політехніки Любельської (м. Люблін, Польща), а саме: Йолантою Слонець, заступником декана факультету менеджменту; Павлом Комадою, заступником декана факультету електротехніки і автоматики. Під час зустрічі було підписано генеральну угоду про партнерство та співробітництво. Угодою передбачається навчання за спільними програмами обох ВНЗ випускників українських загальноосвітніх шкіл, а також навчання за магістерськими програмами українських студентів-бакалаврів з видачею дипломів державного зразка України та Польщі. 

Відбулися також зустрічі ректорату НУВГП та керівника Бюро програм Східного партнерства В. Сікори із студентським активом інституту економіки та права НУВГП.

   23 квітня в.о. ректора професор Корецький М.Х. зустрівся з Синтією Елліот – проректором,  деканом дистанційного навчання FORT HAYS STATE UNIVERSITY (Канзас, США) та професором цього університету Неджатом Сузуос. На зустрічі обговорювались питання співпраці двох університетів. Гостей зі Сполучених Штатів Америки запросили на заключний концерт фестивалю «Студентська весна» та ознайомили з навчальними корпусами і гуртожитками НУВГП.

24 квітня на розширеному засіданні ректорату відбулася зустріч Синтії Елліот – проректора, декана дистанційного навчання FORT HAYS STATE UNIVERSITY (Канзас, США) та професора цього університету Неджата Сузуос з директорами навчально-наукових інститутів, викладачами нашого університету.

На зустрічі було обговорено можливість отримання подвійних дипломів (що сприятиме кращому працевлаштуванню), можливості навчання наших студентів за кордоном, а також у нашому університеті дистанційно за програмами підготовки бакалавра та магістра за цінами, максимально наближеними до українських реалій. Також наші колеги з FORT HAYS STATE UNIVERSITY (Канзас, США) запропонували свої послуги для вивчення нашими студентами англійської мови за рівнями А1, А2 та В1, В2.

Також гості із США провели презентацію свого університету, презентували програми, за якими проходить навчання, поділилися досвідом організації заочно-дистанційного навчання, відповіли на запитання викладачів нашого університету. Було досягнуто домовленості щодо навчання наших студентів за дистанційною формою з отриманням подвійних дипломів за напрямами «економіка» та «менеджмент».

Підписання угоди про співпрацю між НУВГП та університетом Аляска, США    24 квітня було підписано угоду про співпрацю між НУВГП та університетом Аляска, США. З американської сторони угоду підписав доктор Раджів Гангулі, який є професором гірництва та завідувачем кафедри гірництва і геології в цьому університеті. Також він є директором науково-дослідницької лабораторії та консультантом багатьох всесвітньовідомих гірничих компаній.

Зараз професор в рамках програми академічних обмінів ім. Фулбрайта перебуває з робочим візитом і читає лекції для студентів напряму "Гірництво".

 У період з 23 квітня по 8 травня начальник сектору міжнародного співробітництва та роботи з іноземними студентами відділу міжнародних відносин Костюшок Оксана Іванівна та студент 5 курсу факультету менеджменту Шалва Гогаладзе перебували з робочим візитом у Грузії. Метою поїздки було проведення профорієнтаційної роботи в школах.

За весь період перебування делегація університету відвідала 11 міст, 32 школи, 2 університети, де було проведено презентацію НУВГП. У містечку Сурамі відвідали школу ім. Лесі Українки, а в місті Тбілісі побували у школі ім. Михайла Грушевського та обговорили можливість укладення договору про співпрацю для подальшого навчання випускників цих шкіл у НУВГП.

Також представники НУВГП були з візитом у Батумському технічному університеті ім. Шота Руставелі та підписали договір про співпрацю із цим вузом. Також було обговорено можливість спільного проведення літніх шкіл та участі науковців у спільних конференціях. Делегація побувала у Грузинському технічному університеті (ГТУ), з яким було укладено договір про співпрацю ще восени. З метою реалізації умов договору було обговорено продовження навчання студентів ГТУ у магістратурі та аспірантурі НУВГП. Керівництво ГТУ було зацікавлене у такій співпраці, адже їхні студенти матимуть диплом міжнародного зразка та можливість навчатись дистанційно по закінченні НУВГП. Бібліотека ГТУ подарувала нашому університету багато ексклюзивних книг, виданих у США грузинською мовою з перекладом на англійську та російську.

Географія маршруту делегації охопила майже всю Грузію. Почали на сході і закінчили на заході країни. Кожну школу делегація відвідала особисто, познайомились із директорами та замісниками директорів. Презентацію проводили для 12 класу, лише в деяких школах за відсутності випускного були присутні учні 11-х класів. Учні зацікавились і було дуже приємно, коли уже увечері телефонували їхні батьки та розпитували деталі вступу.

У Грузії всі випускники по закінченню школи здають державний екзамен, який стає перепусткою в подальше освітнє життя. Якщо учень здає вищезгаданий екзамен, то має право навчатись у ВНЗ Грузії та отримувати  вищу освіту на батьківщині. Якщо ж ні – учень не вступає до грузинського університету і повинен чекати до наступного року та вступати знову, або ж їхати продовжувати навчатись за кордоном. Навчання в НУВГП дає шанс іноземним студентам отримати освіту європейського стандарту, диплом міжнародного зразка, можливість здобути якісні знання за кордоном, завести багато нових друзів та дати гарний початок блискучій кар’єрі.

Єдиним недоліком, який завадив досягненню максимального рівня проведення профорієнтаційної роботи був час, пора року коли делегація відвідувала школи. На другому тижні перебування в Грузії було дуже важко застати учнів у школі, адже дуже часто вони були вдома та готувались до державного іспиту за розпорядженням президента. Пасхальні та святкові дні також були вихідними навіть для директорів. В останньому місті, яке відвідала делегація у четвер 2 травня, в місті Хашурі, школи були закриті взагалі, тому за допомогою товариства Лесі Українки в Грузії було зібрано 10 директорів шкіл в мерії міста та проведено презентацію для них. Всі директори шкіл отримали інформацію про НУВГП грузинською мовою на дисках для розповсюдження серед школярів.

Також проводилась робота на сторінці НУВГП в соціальній мережі Facebook грузинською мовою, куди додано фотографії з кожної школи та закладу, в якому була делегація. Було перекладено буклет, флаєр університету; зроблено презентацію вузу в Power Point; підготовлено невеликий плакат для розміщення інформації про вуз в публічних місцях; скомпоновано ролик про університет російською мовою. Всю цю інформацію записано на диск із логотипом НУВГП. Всю інформацію отримали директори шкіл, ректори університетів, високопосадовці, які зустрічали та супроводжували делегацію впродовж періоду перебування в Грузії.

Нові кроки співпраці з навчальними закладами Республіки Польща

Наприкінці квітня цього року перший проректор нашого університету проф. Левицька С.О. в складі делегації від Рівненської області відвідала вищі навчальні заклади Вармінсько-Мазурського воєводства Республіки Польща.

На засідання Сеймику воєводства підписана угода про співпрацю вищих навчальних закладів Вармінсько-Мазурського воєводства та Рівненської області.

Ректорату вищої державної професійної школи та Об’єднаної економічної школи в м. Ельблонг передано для розгляду Угоду нашого університету з пропозиціями щодо співпраці в питаннях стажування викладачів, проведення спільних Міжнародних науково-практичних конференцій та підготовки студентів споріднених спеціальностей за подвійними дипломами – українським та європейським.

Аналогічні питання були обговорені з адміністрацією Варміно-Мазурського університету в Ольштині.

Зазначені навчальні заклади готують як за економічними напрямками, так і екологічним, механічним, а також за напрямком будівництва та дизайну.

Більш предметна розмова щодо можливості перезарахування дисциплін з метою інтегрування навчальних планів планується керівництвом нашого університету в червні.

Неабияку цікавість викликала можливість набуття професійних навичок студентами старших курсів а також випускниками вищих навчальних закладів в обладнаних на найсучаснішому рівні лабораторіях технопарку м. Ельблонг. Щиро надіємось, що за короткий проміжок часу ми укладемо відповідні угоди і наші студенти теж матимуть змогу практикувати на модернізованих виробничих площах, відповідно до європейських вимог ведення економіки та бізнесу.

Європейська освіта в НУВГП – нові горизонти

З 12 по 14 травня делегація університету у складі директора Навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання проф. Пелеха Ю.В., директора Інституту післядипломної освіти проф. Маланчука З.Р., завідувача кафедри економіки підприємства проф. Кушнір Н.Б. брала участь в урочистостях з нагоди 60-ти річчя Політехніки Любельської (м. Люблін, Республіка Польща). Під час святкування ректорові Політехніки Любельської проф. Піотру Кацейку було передано пам’ятний подарунок від президента НУВГП проф. Сороки Миколи Петровича – ікону Пресвятої Богородиці Діви Марії, виготовлену з рівненського бурштину та пам’ятну адресу.

Під час робочих зустрічей з польськими колегами з факультетів: менеджменту (проф. Н.Б. Кушнір – др. Йоланта Слонєц), механічного (проф. З.Р. Маланчук – др. Павєл Комада), інформатики (проф. Ю.В. Пелех – проф. Вольдемар Вуйцік), було остаточно погоджено навчальні плани та програми та отримано дозвіл ректора проф. Піотра Кацейка для навчання майбутніх студентів НУВГП за спеціальностями «Менеджмент», «Інформатика», «Мехатроніка», «Архітектура» державного університету «Політехніка Любельська».

Під час зустрічі з деканом факультету Інженерії механічної і робототехніки Академії гірничо-господарської у Кракові проф. Антоні Калюкєвичем було досягнуто домовленості про укладання Генеральної угоди про партнерство та співробітництво між двома ВНЗ.

Під час зустрічі з ректором Політехніки Свєнтокжижської проф. Станіславом Адамчаком досягнуто домовленості про підписання угоди про співпрацю між НУВГП та Політехнікою Свєнтокжижською (м. Кєльце).

Презентація Корпусу Миру США в НУВГП

14 травня 2013 року до НУВГП завітали представник Корпусу Миру США в Україні, директор проекту «Освіта» Тамара Придатко та директор Корпусу Монтана (США) Джош Ванек.

Під час презентації пані Тамара розповіла про організацію та її діяльність в Україні, а також ознайомила присутніх з роботою волонтерів в Україні.

Викладачі кафедри іноземних мов мали можливість поспілкуватися із Джошем Ванеком англійською мовою.Нові можливості міжнародної співпраці

16 травня 2013 року відбулася зустріч Голови правління міжкультурної громадської організації «Оливкова Вітка» пані Гражини Мужвіц, директора Навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання НУВГП проф. Пелеха Ю.В. та начальника відділу міжнародних відносин Шпака Ю.В.

Під час зустрічі було обговорено питання трьохсторонньої співпраці між НУВГП, міжкультурною громадською організацією «Оливкова Вітка» та Вищою школою американістики у Варшаві.

Також домовлено про підписання на початку червня трьохсторонньої угоди, яка включатиме наступні напрямки співробітництва: обмін студентами, виступи колективів художньої самодіяльності НУВГП, курси з вивчення польської мови для студентів нашого Університету у м. Пьотркув-Трибунальський, а також культурні студентські обміни.

Підписано меморандум щоло співпраці зі Cхідно-Середземноморським університетом (Турецька Республіка Північного Кіпру)

В період з 7 по 12 травня 2013 року делегація університету у складі заступника директора навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та права Мельника Л.В. та начальника сектору планування навчального процесу навчально-методичного відділу Ковальчук Н.С. перебували з робочим візитом у Східно-Середземноморському університеті (м. Фамагуста, Турецька Республіка Північного Кіпру). Робоча група НУВГП мала зустрічі з керівництвом навчального закладу, деканами факультетів, викладачами та студентами університету. Підписано меморандум щоло співпраці зі Cхідно-Середземноморським університетом (Турецька Республіка Північного Кіпру)

За результатами роботи було підписано меморандум взаєморозуміння між НУВГП та Східно-Середземноморським університетом. Співпраця матиме напрям міжвузівського обміну студентами, стажування науково-педагогічних працівників, літні школи з мовної підготовки, спільні наукові розробки та інше. Це дає змогу студентам нашого університету навчатися протягом семестру в Східно-Середземноморському університеті на безоплатній основі, приймати участь в конференціях, наукових розробках.

      9 травня за запрошенням Президента Стамбульського Айдин університету доктора Мустафи Айдина, в.о. ректора НУВГП Корецький М.Х. прийняв участь в І міжнародній науково-практичній конференції: «Вища освіта в Туреччині» та в чергових зборах Євразійського союзу університетів EURAS. Під час робочих зустрічей досягнута домовленість про вступ НУВГП до Євразійського союзу університетів EURAS, а також заключення угод про співпрацю зі Стамбульським Айдин Університетом, Сакура університетом.

За запрошенням Міністра освіти Туреччини професора Dr. Mehmeta Durmana, віце-міністра освіти Туреччини професора Dr. Necdeta Tekina, депутата парламенту Ялчина Кочака в державній резиденції Флорія відбулися переговори щодо залучення випускників середніх шкіл Туреччини до навчання до НУВГП, співпраці українських та турецьких університетів.

Між нашим університетом та Балканським університетом (Президент Ялчин Кочак) підписана угода про співпрацю, а також угода про створення на Базі Балканського університету – Балканської платформи.

За сприянНові партнери НУВГП з міжнародної співпраці – США та Туреччинаня віце-міністра освіти Туреччини професора Dr. Necdeta Tekina підписана угода з Президентом Асоціації «Міжнародної організації освіти в Туреччині» Nilufer Koylogly щодо навчання турецьких студентів в Україні.

З 11 травня до 15 травня Корецький М.Х. перебував за запрошенням президента Fort Hays State University (штат Канзас) Dr. Edwarda H. Hammonda в місті Fort Hays.

Під час перебування в університеті Микола Христофорович ознайомився з роботою університету, підписав меморандум про співпрацю, меморандум – контракт щодо мовної підготовки за програмою Fort Hays State University на базі НУВГП, також досягнута домовленість та узгоджені програми подвійних дипломів з американським університетом, права здійснення заочно-дистанційної освіти за програмами Fort Hays State University.

З 16 до 17 травня 2013 року в.о. ректора НУВГП Корецький М.Х. знаходився у м. Вашингтон у Посольстві України в США, зустрічався з Олександром Федоровичем Моциком (Надзвичайний і Повноважний Посол України в США), де мав можливість обговорити напрямки співпраці НУВГП з американськими ВНЗ.

        16 травня 2013 року Посол України в США Олександр Моцик зустрівся з в.о. Ректора Національного університету водного господарства та природокористування (м.Рівне) Миколою Корецьким та Ректором Університету економіки і управління (м.Сімферополь) Володимиром Узуновим, які перебувають у Сполучених Штатах з метою започаткування співпраці з американськими університетами.

Посол поінформував керівників українських вузів про розвиток українсько-американського співробітництва у сфері вищої освіти. Було домовлено про надання згаданим рівненському та сімферопольському університетам сприяння з боку Посольства у розвитку їхньої співпраці з університетами Америки.

     В квітні 2013 року керівництво Любельської політехніки надало згоду на використання її навчальних програм за спеціальностями “Інформатика”, “Менеджмент”, “Будівництво”, “Архітектура та урбаністика” для підготовки студентів у НУВГП.

Також з травня 2013 року студенти НУВГП матимуть змогу спільно навчатися за освітніми програмами Краківської академії ім. Анжея Фрича Моджевського за спеціальностями: “Менеджмент”, “Інформатика”, “Адміністрація” та “Фізіотерапія”.

Навчання здійснюватиметься посеместрово:

 • І, ІІІ,V семестри – на базі НУВГП;
 • ІІ, ІV, VІ семестри – на базі Краківської академії.

Після успішного завершення навчання студенти матимуть змогу отримати дипломи державного зразка України та Польщі (або лише Польщі – за бажанням).

     Memorandum between Fort Hays State University (Kansas, USA) NUWMNRUПід час візиту з 11 по 15 травня в.о. ректора Корецького М.Х. у Fort Hays State University (штат Канзас, США) було підписано Меморандум про співпрацю та Меморандум-контракт щодо мовної підготовки за програмою Fort Hays State University на базі НУВГП.

Також досягнута домовленість та узгоджені програми подвійних дипломів з американським університетом, права здійснення заочно-дистанційної освіти за програмами Fort Hays State University.

    Беручи до уваги розширення кордонів Європейського Союзу, була створена спільна платформа для вчених Чорноморського, Балтійського та Хазарського басейну, ціллю якої є спільні міждисциплінарні дослідження, розвиток інноваційної думки та нове патентування винаходів.

У травні 2013 року була досягнута домовленість між Балканським університетом, Кримським університетом економіки та управління і Національним університетом водного господарства та природокористування, яку було підписано вищезазначеними вузами.

Крім того був укладений Меморандум про взаєморозуміння між НУВГП та Балканським університетом, спрямований формально визначити галузі та механізми співпраці, а також усі необхідні робочі документи задля спільного розвитку плідної співпраці у галузі вищої освіти, професійної підготовки, мобільності та міжкультурного обміну.

Сподіваємось, що спільна праця і думки вчених з різних країн збагатить освітній простір Європейської Спільноти і привнесе вагомий внесок в конкурентоспроможність Європи на світовій арені.

    І міжнародна конференція зі співробітництва в галузі вищої освітиПід час свого робочого візиту до Туреччини в.о. ректора НУВГП Корецький Микола Христофорович відвідав І міжнародну конференцію зі співробітництва в галузі вищої освіти, яка відбувалась 9-10 травня 2013 року в м. Стамбул.

На засіданні конференції розглядались наступні питання:

 • Вища освіта в 21 столітті: тенденції і проблеми;
 • Болонський процес і його вплив у країнах колишнього СРСР;
 • Особливості США вищої освіти: проблеми та можливості;
 • Система вищої освіти Болгарії;
 • Італійська система університетів;
 • Структура сектора вищої освіти в Нідерландах;
 • Вища освіта в Палестині;
 • Партнерства у сфері освіти;
 • Вища освіта в EURAS країнах та інші питання.

Дану міжнародну конференцію відвідали члени EURAS з різних куточків світу. Крім того, після проведення даної конференції наш університетом став повноправним членом EURAS.

    В НУВГП 22-23 травня з офіційним візитом перебувала делегація з ТуреччиниВ Національному університеті водного господарства та природокористування 22-23 травня з офіційним візитом перебувала делегація з Туреччини. В.о. ректора професор Корецький М.Х. провів офіційні зустрічі з представником професійного коледжу KAVRAM Локман Кізілоренлі та професором Нетжакі Сузуос. В обговоренні питань співпраці взяли участь ректор Університету економіки і управління (м.Сімферополь) Володимир Узунов та почесний консул Туреччини в Україні (м. Дніпропетровськ) Ханін І.Г. Гості ознайомились з навчальними корпусами університету, побували в студентських гуртожитках, цікавились побутом студентів, умовами їх проживання та харчування.

В.о. ректора Корецький М.Х. та Локман Кізілоренлі підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.

    23 травня в Національному університеті водного господарства та природокористування з візитом перебували перший проректор університету прикладних наук імені Яноша Кодолані (Угорщина) Анош Берта та радник ректора з міжнародних зв’язків цього ж університету Єно Нолнар. Відбулась офіційна зустріч з в.о. ректора професором Корецьким М.Х.. В актовій залі університету для студентів та викладачів НУВГП гості презентували свої навчальні програми. З наступного навчального року студенти НУВГП матимуть можливість навчатись за освітніми програмами університету імені Яноша Кадалані та отримувати другий диплом цього навчального закладу. Крім того, угорські колеги пропонують студентам НУВГП проходження практики в Угорщині, вивчення окремих курсів тощо.

   В.о. ректора Національного університету водного господарства та природокористування Корецький Микола Христофорович заключив договори та меморандуми про міжнародну співпрацю з наступними вищими навчальними закладами: Університетом прикладних наук імені Яноша Кодолані (Угорщина), Поліським державним університетом (Білорусь), Професійним коледжем Kavram (Туреччина), Батумським університетом імені Шота Руставелі (Грузія), Коледжем Ніреґигази (Угорщина)

     З 20 по 25 травня делегація від НУВГП у складі проректора з науково-педагогічної, виховної роботи та соціального захисту Гавриша В.С., доцента кафедри транспортних технологій і технічного сервісу Тхорука Є.І. та спеціаліста сектору міжнародного співробітництва та роботи з іноземними студентами Трегубової О.Г. з метою налагодження міжнародного співробітництва й проведення профорієнтаційної роботи серед молоді Азербайджану відвідали м. Баку.

Візит делегації від НУВГП до АзербайджануЗустрічали в аеропорту працівників НУВГП помічник посла України в Азербайджанській Республіці з культурно-освітніх питань Люпей Ю.В. Під час зустрічі члени делегації та помічник посла обговорили питання координації співпраці на період відрядження.

Перший день відрядження розпочався з відвідування офісу центру міжнародної освіти в Азербайджані “Новруз-Аз.Лтд”. Виконуючий обов’язки директора Інгігам Новрузов та його помічник Гусейналі Ісмаїлов ознайомили учасників делегації з роботою центру. Зі свого боку, керівник делегації Гавриш В.С. презентував НУВГП. В ході бесіди представники центру та члени делегації обговорили умови співпраці. Зустріч закінчилася підписанням договору про співпрацю та врученням пам’ятних сувенірів.

Наступна запланована зустріч делегації відбулася у стінах відкритого акціонерного товариства “Азерсу”.

Слід зазначити, що компанія є власністю держави. Основними функціями ВАО “Азерсу” є управління структурами, що знаходяться в підпорядкуванні, а також обслуговування систем водопостачання і каналізації на території Республіки, координація їх діяльності, розробка та підготовка пропозицій, їх реалізація в державній політиці цієї структури.

Наших представників зустріли помічник керівника компанії Мохсан Гюлієв, радник керівника Чінгіз Абдулаєв та керівник науково-стратегічного та дослідницького відділу професор Адішірін Алакбаров. Зустріч розпочалася з презентації університету, перегляду відеоролика про університет, а також обговорення намірів про співпрацю. Представники “Азерсу” із задоволенням прийняли пропозицію і запропонували свою схему співпраці, а саме: “Азерсу”, Бакинський архітектурно-будівельний університет та НУВГП. Така співпраця передбачає обмін спільними науковими публікаціями, стажуванням, участю у міжнародних конференціях, зокрема в таких, як Міжнародна Каспійська виставка, яку щорічно проводить компанія, спільна співпраця з підготовки аспірантів, докторантів. Зустріч закінчилася обміном пам’ятних сувенірів та перспективами на майбутню співпрацю.

      В.о. ректора, проф. М.Х. Корецький та директор ННІЗДН проф. Ю.В. Пелех провели робочу зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Угорщина в Україні п. Міхалем Баєром. Під час зустрічі було обговорено питання співпраці НУВГП та Університету прикладних наук ім. Яноша Кодолані, зокрема дистанційного навчання українських студентів на спеціальностях менеджмент туристичного бізнесу на базі ОКР «бакалавр» та «магістр». Також було обговорено питання стажування студентів інституту архітектури та будівництва та механіко-енергетичного інституту на базі Університету прикладних наук ім. Яноша Кодолані у містах Секешфехервар та Будапешт. 

Пан Посол прийняв запрошення президента університету, народного депутата України, проф. М.П. Сороки відвідати НУВГП та виступити з лекцією перед студентами. Пан Посол також надіслав офіційного листа на ім’я президента університету, в якому висловив свою підтримку щодо розвитку програм спільного дистанційного навчання НУВГП з Університетом прикладних наук ім. Яноша Кодолані.

Микола Христофорович, зі свого боку, подякував пану Послу за сприяння у здійсненні міжнародної співпраці НУВГП.