НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Адреса: вул. Соборна, 11, м. Рівне, Україна, 33028
Тел. +38 (0362) 22-10-86
Факс: +38 (0362) 22-21-97
E-mail: mail@nuwm.rv.ua
Веб-сторінка: www.nuwm.rv.ua
Приймальна комісія:
Тел.: +38 (0362) 22-12-59
E-mail: rc@nuwm.rv.ua
Рівень акредитації: IV
Ліцензія Міністерства освіти і науки України на право підготовки фахівців для зарубіжних країн АВ № 529931
Форма власності: державна
Рік заснування: 1915
Іноземні студенти: з 1990 р.

У 1959 р. Переведення КІІВГ в Рівне і перейменування його в Український інститут інженерів водного господарства (УІІВГ).
1982 р. УІІВХ нагороджений орденом Дружби народів.
У 1995 р. УІІВХ присвоєно статус Української державної академії водного господарства (УДАВГ).
1998 р.
на базі академії, автотранспортного та текстильного технікумів м.Рівне створений Рівненський державний технічний університет (РДТУ).
2002 р. РДТУ отримує назву Український державний університет водного господарства та природокористування (УДУВГП).
2004 р. УДУВГП присвоєно статус Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП).

 Університет має потужну матеріально-технічну базу, яка відповідає сучасним вимогам підготовки фахівців. Навчальний процес проводиться в 7 навчальних корпусах, де функціонує понад 100 спеціалізованих аудиторій, кабінетів, лабораторій, класів, оснащених сучасною аудіовізуальною технікою, комп'ютерами та іншим технічним обладнанням. Навчальну, виробничу та інші практики студенти проходять у лабораторіях, майстернях, на навчальних полігонах університету, в провідних установах і підприємствах України, зарубіжних ВНЗ і підприємствах.

Для тих, хто хоче отримати якісну освіту, в НУВГП створені всі умови. Університет має сучасну матеріально-технічну базу: комп'ютерні класи, обладнані аудиторії, наукові та навчальні лабораторії. У нас хороші бази практик і відпочинку, гуртожитки, стадіон, спортивні майданчики, відділ естетичного виховання студентської молоді (адже університет - це не лише навчання). Навчальну та виховну роботу ведуть більш 374 кандидатів наук, 72 доктори наук, професори. В університеті працюють 45 академіків, членів-кореспондентів Академій наук України та зарубіжжя, заслужених працівників освіти, заслужених винахідників, архітекторів, тренерів. Серед наших випускників – Герої Праці, міністри, голови державних комітетів, керівники підприємств, генерали, актори, поети, народні депутати. Всього ж навчальний заклад дав освіту і путівку в життя понад 60 тисячам молодих людей, для яких стало справжньою альма-матер.

 Спеціальності, за якими здійснюється підготовка іноземних
громадян у Національному університеті водного господарства
та природокористування за освітньо-кваліфікаційними рівнями
«бакалавр», «спеціаліст» та «магістр»

Бакалавр

Код напряму підготовки

Назва напряму підготовки

6.030505

Управління персоналом та економіка праці

6.030508

Фінанси і кредит

6.030509

Облік і аудит

6.030601

Менеджмент

6.040106

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.040301

Прикладна математика

6.050202

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

6.050301

Гірництво

6.050503

Машинобудування

6.050601

Теплоенергетика

6.050602

Гідроенергетика

6.060101

Будівництво

6.060102

Архітектура

6.060103

Гідротехніка (водні ресурси)

6.070101

Транспортні технології

6.070106

Автомобільний транспорт

6.080101

Геодезія, картографія та землеустрій

6.090101

Агрономія

6.090201

Водні біоресурси та аквакультура

6.170202

охорона праці

6.020105

Документознавство та інформаційна діяльність (ліцензується)

6.030401

Право (ліцензується)

6.030503

Міжнародна економіка (ліцензується)

6.130507

Маркетинг (ліцензується)

6.140103

Туризм (ліцензується)

Спеціаліст

Код спеціальності

Професійне спрямування

7.03050501

Управління персоналом та економіка праці

7.03050801

Фінанси і кредит

7.03050901

Облік і аудит

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування

7.04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища

7.04030101

Прикладна математика

7.05020201

Автоматизоване управління технологічними процесами

7.05030101

Розробка родовищ та видобування корисних копалин

7.05050308

Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

7.05050315

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

7.05060101

Теплоенергетика

7.05060201

Гідроенергетика

7.06010101

Промислове і цивільне будівництво

7.06010102

Гідротехнічне будівництво

7.06010103

Міське будівництво та господарство

7.06010104

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

7.06010105

Автомобільні дороги та аеродроми

7.06010107

Теплогазопостачання і вентиляція

7.06010108

Водопостачання та водовідведення

7.06010301

Гідромеліорація

7.07010102

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

7.07010601

Автомобілі та автомобільне господарство

7.08010103

Землеустрій та кадастр

7.08010105

Геоінформаційні системи і технології

7.09010102

Агрохімія і грунтознавство

7.09020101

Водні біоресурси

7.17020201

Охорона праці

Магістр

Код спеціальності

Назва спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр

8.03050501

Управління персоналом та економіка праці

8.03050801

Фінанси і кредит

8.03050901

Облік і аудит

8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування (1рік 5 міс.)

8.03060102

Менеджмент інноваційної діяльності      (1 рік 5 міс.)

8.03060103

Менеджмент природоохоронної діяльності (1 рік 5 міс.)

8.04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища

8.04010602

Прикладна екологія та збалансоване природокористування

8.06010302

Раціональне використання та охорона водних ресурсів

8.06010304

Гідротехніка

8.06010303

Водогосподарське та природоохоронне будівництво

8.08010103

Землеустрій та кадастр

8.08010105

Геоінформаційні системи і технології

8.04030101

Прикладна математика

8.05050308

Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

8.05050315

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

8.07010601

Автомобілі та автомобільне господарство

8.05030101

Розробка родовищ та видобування корисних копалин

8.05060201

Гідроенергетика

8.06010101

Промислове і цивільне будівництво

8.06010102

Гідротехнічне будівництво

8.06010103

Міське будівництво та господарство

8.06010104

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

8.06010107

Теплогазопостачання і вентиляція

8.05020201

Автоматизоване управління технологічними процесами

8.06010108

Водопостачання та водовідведення

8.06010301

Гідромеліорація

8.07010102

Організація перевезень і управління на  автомобільному транспорті

8.09010102

Агрохімія і грунтознавство (1 рік 5 міс.)

8.09020101

Водні біоресурси

8.15010002

Державна служба

8.1800100014

Управління фінансово-економічною безпекою (1 рік 5 міс.)

8.18010017

Економіка довкілля і природних ресурсів (1 рік 5 міс.)

8.03050401

 Економіка підприємства

 

НУВГП пропонує навчання за двома напрямками:

 • з отриманням подвійних дипломів (українського і ЄС);
 • з отриманням тільки диплома встановленого зразка Європейського Союзу.

Навчання бакалаврів буде здійснюватися посеместрово: в Україні (І, III, V семестри) і країнах ЄС (II, IV, VI семестри).

Навчання за магістерськими програмами здійснюватиметься посеместрово (І семестр в Україні, II та III семестри - за кордоном).

Навчання в НУВХП та Політехніці Люблінської (м. Люблін, Республіка Польща) здійснюватиметься за спеціальностями:

 

Польські

Український аналог

Менеджмент

Менеджмент

Інформатика

Інформатика

Механіка і будова машин

Машинобудування

Будівництво

Промислове і цивільне будівництво

Архітектура та урбаністика

Архітектура будівель і споруд

Навчання за програмами Політехніки Любельській: електроенергетика

Краківська Академія імені Анджея Фрича Моджевського

Є можливість вчитися англійською мовою за спеціальностями "Міжнародний бізнес", "Міжнародний туризм", "Міжнародні відносини" і "Дипломатія", вивчити додатково німецька, іспанська, французька, італійська та інші мови. Академія організовує підготовчі курси для складання сертифікованих іспитів TELC з англійської, німецької та російської мов.

Навчання в НУВГП та Краківській Академії ім. Анджея Фрича Моджевського за напрямами:

НУВГП

Краківська Академія

Інформатика (бакалаврат, магістратура)

Інформатика (бакалаврат, магістратура)

Менеджмент (бакалаврат, магістратура)

Менеджмент (бакалаврат, магістратура)

Адміністрація (магистратура)

Державне управління (магістратура)

Туризм і рекреація (бакалаврат)

Туризм (бакалаврат)

Фізіотерапія (бакалаврат)

Фізична реабілітація (бакалаврат)

 

Навчання за програмою Університету Прикладних наук імені Яноша Кодолані
«Менеджмент», спеціалізація: менеджмент туристичної індустрії –- здійснюється на базі ОКХ бакалавра і магістра всіх спеціальностей за дистанційною формою.
Термін навчання – 1 рік.
Вартість навчання – від 1000 до 1300 у.о.

Аспірантура та докторантура

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в університеті ведеться через докторантуру та аспірантуру університету та інших навчальних закладів за цільовим призначенням для НУВГП.

  В університеті відкрито постійно діючу докторантуру за спеціальностями:

 1.     1 05.23.04 водопостачання, каналізація
 2.     2 06.01.02 сільськогосподарські меліорації (технічні науки, сільськогосподарські науки)
 3.     3 06.01.03 агрогрунтознавство і агрофізика

Перелік спеціальностей за якими відкрито постійно діючу аспірантуру:

 1. 01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи
 2. 03.00.16 екологія
 3. 05.01.01 прикладна геометрія, інженерна графіка
 4. 05.05.04 машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт
 5. 05.05.11 машини і засоби механізації с / г виробництва
 6. 05.11.13 прилади і методи контролю та визначення складу речовин
 7. 05.15.09 Геотехнічна і гірнича механіка
 8. 05.17.21 технологія водоочищення
 9. 05.23.01 будівельні конструкції, будівлі та споруди
 10. 05.23.04 водопостачання, каналізація
 11. 05.23.05 будівельні матеріали та вироби
 12. 05.23.16 гідравліка та інженерна гідрологія
 13. 05.23.17 будівельна механіка
 14. 05.24.01 геодезія, фотограмметрія та картографія
 15. 05.24.04 кадастр і моніторинг земель
 16. 06.01.02 сільськогосподарські меліорації
 17. 06.01.03 агропочвоведеніе і агрофізика
 18. 08.00.04 економіка та управління підприємствами
 19. 08.00.06 економіка природокористування і охорони навколишнього середовища
 20. 08.00.08 гроші фінанси і кредит
 21. 18.00.01 теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури 

 • НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

  Завантажити
 • National University of Water Management and Nature Resources Use

  Завантажити
 • ეროვნული უნივერსიტეტი წყლის და ბუნებრივი რესურსების

  Завантажити
 • SU VE ÇEVRE YÖNETİMİ ULUSAL ÜNİVERSİTESİ

  Завантажити
 • SuTəsərrüfatıvə təbii sərvətlər adına Milli universitet

  Завантажити