Інформація про присудження наукового ступеня та вченого звання

Перелік наукових спеціальностей: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1133-11

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/309-99-п

Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/423-2007-п

Порядок присвоєння вченого звання професора і доцента: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1149-2008-п

Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1169-11

Мережа спеціалізованих вчених рад: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/certified-staff-evaluation/merezha-spetsializovanikh-vchenikh-rad

Вимоги до оформлення дисертацій (бюлетень ВАК №9-10 2011 р.): bull_VAK_ 9-10_2011.pdf

Сторінка присвячена питанням атестації наукових та науково-педагогічних кадрів на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/certified-staff-evaluation

Публікація оголошень про захист кандидатських дисертацій

У №6(8) за 2012 рік "Атестаційного вісника" повідомляється про введення особливих умов при публікації оголошень для членів молодіжних вчених рад. Віднині оголошення в "Атестаційному віснику", необхідні для захисту кандидатських дисертацій членами молодіжних вчених рад, публікуються за 1 гривню (при розміщенні оголошення на загальних умовах).

Оголошення                                                                                                                             Атестаційний вісник №6 (8) за 2012 рік