НУВГП
English version
УКРАЇНА, м. РІВНЕ, вул. СОБОРНА, 11
  ГОЛОВНА        ФАКУЛЬТЕТИ    
 ЗАГАЛЬНА  ІНФОРМАЦІЯ
 СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
 ГАЗЕТА 
 "ЕКОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК" 
 РОЗКЛАДИ ЗАНЯТЬ
 РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Загальна  інформація
   Адреса :  м. Рівне, вул. Мірющенка, 53а,
 навчальний корпус № 7, к. 729
   Телефон :  (0362) 23-14-17
   Електронна адреса :  faculty_ecology@nuwm.rv.ua
Декан факультету
Веремеєнко Сергій Іванович
д.с-г.н., професор, член-кореспондент МАНЕБ
Спеціальності:
    Агрохімія і ґрунтознавство
    Водні біоресурси
    Екологія та охорона навколишнього середовища
Кафедри:
1  Агрохімії, ґрунтознавства та землеробства
2  Водних біоресурсів
3  Екології
4  Хімії
Сучасний світ повсякчас зіштовхується з глобальною проблемою – зростанням антропогенного навантаження на екосистеми, а звідси і на організм людини. Тому екологічній освіті приділяється особлива увага.
Наш факультет готує спеціалістів, здатних вирішувати проблеми екології та природокористування, здійснювати моніторинг об’єктів довкілля, проводити екологічну експертизу діяльності підприємств, прогнозувати зміни навколишнього середовища та розробляти проекти раціонального природокористування.
На факультеті готують фахівців за спеціальностями: «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Агрохімія та грунтознавство», «Водні біоресурси». Спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Агрохімія та ґрунтознавство» мають IV рівень акредитації і готують бакалаврів, спеціалістів та магістрів.
Зі спеціальності «Водні біоресурси» готують фахівців рівнів бакалавр і спеціаліст.
На нашому факультеті діють групи поглибленого вивчення англійської мови, що дає можливість студентам досконало вивчити не тільки розмовну мову, а й спеціальну термінологію, пов’язану з майбутньою професією.
Ми маємо розгалужені міжнародні зв’язки. Кращі студенти факультету проходять виробничу практику у фермерських господарствах Великобританії.
Високий рівень матеріально-технічного забезпечення факультету, професорсько-викладацького складу гарантує грунтовну теоретичну і практичну підготовку студентів. А ще робить їх конкурентноздатними на ринку праці.
Про високий ступінь підготовки наших випускників свідчать щорічні перемоги студентів на Всеукраїнських олімпіадах, широка географія і високий відсоток працевлаштування.
© 2001-2010  Національний університет водного господарства та природокористування.
Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11.
Виготовлено в Регіональному центрі навчально-інноваційних технологій НУВГП.