Національний університет водного господарства та природокористування - це провідний вищий навчальний заклад водогосподарського профілю.

Навчальний заклад заснований у 1915 році в Києві. 1959 року його переведено до Рівного як Український інститут інженерів водного господарства (УІІВГ). У 1995 році УІІВГ отримав статус Української державної академії водного господарства (УДАВГ). У 1998 році на базі УДАВГ та Рівненських автотранспортного і текстильного технікумів створено Рівненський державний технічний університет (РДТУ). 2002 року РДТУ перейменовано в Український державний університет водного господарства та природокористування (УДУВГП). У травні 2004 університету надано статус національного (НУВГП).

Студенти навчаються на дев'яти факультетах та в навчально-консультаційних центрах у містах Гурзуф, Джанкой (АР Крим), Прилуки (Чернігівська область), Слов'янськ (Донецька область), Виноградів (Закарпатська область). Підготовка фахівців в університеті, у тому числі іноземних громадян, здійснюється за 33 напрямом та 42 професійними спрямуваннями (спеціальностями) за освітньо-кваліфікаційними програмами бакалавр, спеціаліст, магістр. В університеті діє Інститут післядипломної освіти, який займається перепідготовкою фахівців за базовими спеціальностями університету за денною формою навчання – 10 місяців та  заочною –  18 місяців.

В університеті діє Відділ європейської освіти створений під патронатом президента університету М.П. Сороки. Вступивши на навчання до НУВГП за європейськими освітніми програмами Ви:

  • отримуєте можливість навчатися одночасно в Україні та за її межами;
  • отримуєте можливість використовувати навчальний досвід та досвід працевлаштування однолітків із сусідніх країн;
  • дізнаєтесь більше про історію, культурні традиції народу країни, у якій навчаєшся;
  • маєте можливість брати участь у європейських академічних програмах обміну, таких як ERASMUS MUNDUS та ін.

В структурі університету функціонує Відділ довузівської підготовки де можна здобути ґрунтовні знання навчаючись на підготовчому відділенні або на  підготовчих курсах (термін навчання – 8 , 6 або 4 місяці).

Навчаючись в університеті, окрім основної професії, можна здобути ще й військовий фах, так як в нас діє ліцензована військова кафедра (400 осіб) з можливістю, вперше в Україні, навчання військовому фаху дівчат.

Навчальний процес забезпечують 46 кафедр університету. Професорсько-викладацький склад - це 719 викладачів, серед них 72 доктора наук і професора та 360 кандидатів наук, доцентів, у тому числі 45 академіків та членів-кореспондентів Академій наук України і зарубіжних країн.

При університеті діють спецради із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Університет має розгалужені міжнародні зв'язки з університетами, підприємствами і організаціями Білорусі, Болгарії, Польщі, Німеччини, Франції, США, Росії та багатьох інших країн світу.Наші випускники працюють у різних галузях як в Україні  так і  за кордоном. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитками, які розташовані та території студмістечка поряд з навчальними корпусами.

Університет створює найкращі умови  для організації дозвілля і відпочинку. У нас працюють секції з багатьох видів спорту, є стадіон, спортивні майданчики та  спортклуб, тренажерні зали. В університеті створені всі можливості для занять художньою самодіяльністю, діє 19 різнопланових творчих колективів.

Навчальний заклад нагороджений орденом Дружби народів, занесений до Золотої книги ділової еліти „України", неодноразовий переможець рейтингів „Золота фортуна", „Кращі підприємства України" у номінації „Вища освіта", переможець Всеукраїнського конкурсу на звання „Кращий роботодавець року" серед підприємств і організації Рівненської області.

Шановні батьки та абітурієнти Ви зробите правильний вибір - пов’язавши своє майбутнє з Національним університетом водного господарства та природокористування.

Детальніша інформація за адресою:

м. Рівне, вул. Мірющенка, 53а, навчальний корпус №7 НУВГП, ауд. 730,729,728, приймальна комісія, тел. (0362) 22-12-59.

Адреса електронної пошти приймальної комісії: rc@nuwm.rv.ua